Gayrimenkul degerleme Uzmani nasil olunur?

En sık karşılaşılan sorulardan biri gayrimenkul değerleme uzmanı nasıl olunur olarak karşımıza çıkmaktadır. gayrimenkul Değerleme uzmanlığı veya eksperlik ile ilgili genel düşünce sürekli işinizi sürdürürken arada değerleme çalışması yaparak ek gelir elde etmek veya eksper olarak rahat bir şekilde çok güzel paralar kazanılacağı, gayrimenkul değerleme uzmanı maaşının yüksek olduğu yönündedir.

Gayrimenkul degerleme uzmanı nasıl olunur? sorusunun cevabını ise detaylı olarak bu sayfadan inceleyebiliriniz.

gayrimenkul degerleme uzmanligi nedir

Gayrimekul degerleme uzmanlığı tarifi kısaca yapılacak oluur ise bir gayrimenkulün, gayrimenkul projesinin hak ve faydaların değerlemesini yapacak gayrimenkul değerleme şirketleri tarafından istihdam edilen veya gayrimenkul değerleme şirketleri ile sözleşme imzalamak suretiyle çözüm ortağı olarak değerleme hizmeti veren ve Kurulun SPK lisansına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde kendilerine Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı Lisansı verilen kişilere gayrimenkul değerleme uzmanı adı verilmektedir.

gayrimenkul degerleme uzmani ne is yapar

Konut, bina, arsa, arazi gibi gayrimenkul kıymetlerin değerini tespit etme işi gayrimenkul değerleme uzmanlığının alanına giriyor. Gayrimenkul değerleme uzmanları; taşınmaz mal alım-satım sürecinde, ipoteğe dayalı kredi işlemlerinde değer tespiti yapıyor. Ayrıca gayrimenkullerle ilgili davalarda bilirkişi olarak görüşlerine başvuruluyor. gayrimenkul değerleme uzmanı ne iş yapar? uzmanlar konut, bina, arsa, arazi gibi gayrimenkul kıymetlerin değerini tespit ederler.Lisans alındıktan sonra sermaye piyasası mevzuatına tabi ortaklıkların, sermaye piyasası mevzuatı uyarınca gayrimenkul değerlemesi yaptırmaları zorunlu tutulan işlemlerine ilişkin olarak gayrimenkul değerleme hizmeti vermek üzere kurulca listeye alınan gayrimenkul değerleme şirketlerinde gayrimenkul değerleme uzmanı olarak görev alacak alınabiliyor.Bu alanda uzman olunması için, kişilerin Gayrimenkul Değerleme Lisansı almaları gerekiyor. Bu belgeye sahip olabilmek için sınava girecek olan adayların bölüm fark etmeksizin 4 yıllık üniversite mezunu olmaları gerekiyor.

gayrimenkul degerleme uzmani kimler olabilir

gayrimenkul degerleme uzmanligi sinavina kimler girebilir

Gayrimenkul uzmanlığı için 4 yıllık yüksek öğretim kurumundan mezun herkes, konut değerleme uzmanlığı için 2 ve 4 senelik yüksek öğretim kurumundan mezun olan hekes sınava girebilir. Ancak burada dikkat edilmesi gerekn sınava girip kazanmak değil, kazandıktan sonra aktif larak çalışılabilmesi için sektörde kabul gören bölümlerden mezun olunması iş potansiyali ve çalışma şartlarınız arttırmaktadır. Detaylı bilgi için değerleme uzmanı çalışma şartları sayfasından incelenebilir.

Gayrimekul degerleme uzmanligi tecrube sarti nedir?

Gayrimekul değerleme uzmalığı için 3 yıl tecrübe şartı vardır ancak yapılan dzüzenleme ile birlikte Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) 17.07.2014 tarih ve 22/735 sayılı İlke Kararı gereği; Gayrimenkul Değerleme Lisansı ve Konut Değerleme Lisansı sınavlarını kazanan ancak tecrübe koşulunu sağlayamayan adaylar için, içeriği SPK ile Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği (TDUB) tarafından belirlenmiş ve Kurul tarafından onaylanmış, Değerleme Uzmanlığı Mesleki Uygulamalı Eğitim Programı (Mesleki Uygulamalı Eğitim Programı) düzenlenmektedir. Bu Mesleki Uygulamalı Eğitim Programına kabul edilecek kişiler: SPK tarafınan listeye alınmış gayrimenkul değerleme şirketleri tarafından tam zamanlı istihdam edilen veya tam zamanlı istihdam edilmeksizin söz konusu şirketler ile sözleşme imzalamak suretiyle değerleme hizmeti veren ve 17.07.2014 tarihinden sonra “Gayrimenkul Değerleme Lisansı” veya “Konut Değerleme Lisansı” almış ancak tecrübe koşulunu sağlayamamış gayrimenkul değerleme ve konut değerleme lisans sahipleri katılabilecektir. Sonuç larak SPK lisans sınavını kazanmış kişiler bu eğitime girerek tecrübe şartını yerine getirmiş sayılmaktadır.

gayrimenkul degerleme uzmani nasil olunur

Gayrimenkul degerleme uzmanligi sartlari

Gayrimenkul degerleme uzmanı olmak için Gayrimenkul degerleme uzmanlığı Lisans Alma Şartlarının karşılanması yani Sermaye Piyasası Kurulunun VII-128.7 sayılı Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunanlar İçin Lisanslama ve Sicil Tutmaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliği uyarınca belirlenmiş okul düzeyinde mezuniyet şartının sağlanması ve ilgili lisans sınavından başarılı olunması gerekmektedir.

Son Lisanslama sınavlarından başarılı sayılmak için; Sınav konularının her birinden 100 üzerinden en 50 alınması ve Tüm sınav konularından alınan notların aritmetik ortalamasının en az 60 olması gerekmektedir.

Belirlenmiş okul düzeyinde mezuniyet şartı için; Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 1 Lisansı ve Konut Değerleme Lisansı için en az 2 yıllık yükseköğretim düzeyinde eğitim alınmış olması, Diğer tüm lisanslar için ise 4 yıllık yükseköğretim düzeyinde eğitim alınmış olması gerekmekytedir.

gayrimenkul degerleme uzmani maasi 2017 2018

En çok sorulan sorulan sorulardan biride, gayrimenkul değerleme uzmanı maaş ücreti ne kadardır. Değerleme uzmanı geliri, tecrübesi kadrolu veya çözüm ortağı olarak çalışması, şirketteki konumu, lisans durumu, çalıştığı bölge, aylık yaptığı iş sayısı vb. birçok etkene bağımlı olarak değişkenlik göstermekle birlikte değerleme uzmanı maaş sayfasından ortalama gelirler hakında bilgi alabilirsiniz.

gayrimenkul degerleme uzmanligi sınavi 2017 - 2018

Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı Sınavı ile Konut Değerleme Uzmanlığı Sınavında başarılı olan ancak mesleki tecrübeleri yeterli olmayan adaylara eksik süreleri tamamlanıncaya kadar ilgili lisansları verilmeksizin, bu kişilerin gayrimenkul değerleme şirketlerinde, "Değerleme Uzmanı Yardımcısı" ve "Konut Değerleme Uzmanı Yardımcısı" unvanları ile tam zamanlı istihdam edilebilmelerine, bu kişilerin işe alınmakla birlikte tecrübe süreleri doluncaya kadar tek başına imza atmaksızın lisanslı bir değerleme uzmanı refakatinde değerleme raporu hazırlayabilmelerine,Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı Sınavı'nda başarılı olan ancak, gayrimenkul değerlemesi alanında 3 yıllık mesleki tecrübeleri bulunmadığından Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı Lisansını alamayan kişilere talepleri halinde en az 1 yıllık mesleki tecrübelerinin sağlanması kaydıyla Konut Değerleme Uzmanlığı Lisansı'nın verilmesine izin verilmektedir.

spk gayrimenkul degerleme uzmanligi ders notlari

Sürekli olarak sınav içeriği değişmesi sebebi ile güncel spk gayrimenkul değerleme uzmanlığı ders notlarının temin edilmesi çok önemlidir. Özellikle geçmiş yıllarda ıkmış olan soruların çözülmesi sınavı son yıllarda kazanan kişilerden spk gayrimenkul değerleme uzmanlığı ders notlarının temin edilmesi ve son sınavlarda çıkmış konu ve ssorular hakkında bilgi alınması yeterli olacaktır.

gayrimenkul degerleme uzmani is ilanlari

Değerleme uzmanı iş ilanları ve değerleme uzmanlığı iş olnaklarına insan kaynakları ve kariyer siteleri ile eksper forumlarındaki ilanlardan ulaşılabilir. Burada dikkat edilmesi gereken bazı bölgelerde eksper yoğunluğu var iklen, bazı şehir ve bölgelerde eksper açığının olduğudur.

Resim Galerisi

makine makina degerleme gayrimenkulu ile birlikte tesis degerleme tekil is makinesi ve makina parki degerleme deniz tasiti degerleme hava tasiti ucak helikopter degerleme helikopter ucak degerleme

Hizmet Konularimiz

Gayrimenkulün ayrılmaz parçası niteliğindeki makine veya üretim tesisi makineleri değerlemesi, UDES’e göre gayrimenkul ve makinesi ile tesis değerlemesi, UFRS’a göre maddi duran varlık değerlemesi, Sigorta değer tespiti, Risk analizi çalışmaları, Tesis yatırımları ilerleme incelemesi, Makine parkları en etkin ve verimli kullanım analizleri, Makine Muayenesi, Enerji Tesisleri (HES-RES- BİOGAZ), Turistik tesisler, Liman ve marinalar, Gemiler-Yatlar, Kullanım hakkı değer tespiti, Fizibilite çalışmaları, Proforma fatura kontrol çalışmaları, şeklinde sıralayabiliriz. Ayrıca; Limanlar, depolama ve yükleme tesisleri, üretim ve ticari amaçlı her tür makine ve techizat değerlemesine ilave olarak;

Bizimle Iletisime Gecin

Her türlü sorunuz için 7/24 iletişime geçebilirsiniz

Adres: Postahane mahallesi, Sungur Cad. Tuzla Vilları No:7, Tuzla İstanbul
GSM 1: +90 553 690 34 77
GSM 2: +90 530 884 77 77
E-mail: info@cengizdegerleme.com
E-mail:
sercancengiz@yahoo.com

gayrimenkul değerleme uzmanlığı nedir,Gayrimekul değereme uzmanlığı tecrübe şartı nedir,gayrimenkul değerleme uzmanı nasıl olunur,Gayrimenkul değerleme uzmanlığı şartları, gayrimenkul değerleme uzmanı maaş, gayrimenkul değerleme uzmanlığı sınavı, spk gayrimenkul değerleme uzmanlığı ders notları,gayrimenkul değerleme uzmanı iş ilanları, degerleme uzmanı nasıl olunur, gayrimenkul degerleme, eksper, eksper nedir, gayrimenkul ekspertiz raporu, gayrimenkul degerleme uzmanı, gayrimenkul değerleme uzmanlığı, gayrimenkul değerleme bilirkişilik, gayrimenkul uzmanı maaş, değerleme uzmanı maaş, gayrimenkul değerleme uzmanı sınavı, gayrimenkul değerleme uzmanı maaş, gayrimenkul değerleme uzmanı kimler olabilir, konut değerleme uzmanı nasıl olunur, gayrimenkul değerleme uzmanı sınavı 2017, gayrimenkul değerleme uzmanlığı sınavına kimler girebilir.