Enerji Santralleri Degerleme Calismalari

,

enerji santrali degerlemesi

Enerji santrallerinin degerlemesi genellikle enerji santral projesinin finansmanı için Bankalar adına projenin teknik ve ticari yönleri ile risklerini içeren değerlendirme raporu hazırlanması olarak karsimiza çıkmaktadır. Bu noktada enerji santrallerinin degerlemesinde salt makine parkının yapı maliyet hesabına göre degerleme analizi çıkarılması yeterli olmayıp,

Beklenen performans seviyesinin,

Enerji nakil hattı ve bağlantı görüşünün,

Proje kapsamındaki altyapı yatırımlarının maliyetlerinin,

İzinler, lisanslar, anlaşmalar ve diğer gerekli onayların,

Santralin elektrik piyasasındaki rekabetçiliğinin, yanısıra gelir yöntemi ile de santralin gelecekteki performansının ve yatırım dönüş süresinin hesaplanması gibi uzmanlık gerektiren birçok hususun gözden geçirilmesi ve yorumlanması gerekmektedir.

Bu noktada konusunda uzman spk lisanlı makine mühendislerinin değerleme çalışması yapması büyük önem arz etmektedir. Firmamız kurumsal yaklaşım anlayışı içerisinde, müşteri odaklı olarak, profesyonel hizmet verme bilincini özümsemiş bir ekibe sahip olup, Türkiye genelinde bu anlayış çerçevesinde hizmet vermektedir.

Hidro Elektrik Santralleri değerlemesi

Termik Santraller değerlemesi

Doğal Gaz Kombine Çevrim Santralleri değerlemesi

Jeotermal Santralleri değerlemesi

Biogaz Santralleri değerlemesi

Rüzgar Enerjisi Santralleri değerlemesi

Güneş Enerjisi Santralleri Değerleme ve Ekspertiz Çalışmalarında uzman kadronmuz ile hizmet vermekteyiz.

SPK Lisansına sahip Makine Yüksek mühendisi ve Makine mühendisleri, inşaat mühendislerinden oluşan konusunda profosyonel kadromuz ile hizmet vermekteyiz.

Hidroelektrik (HES) santralleri değerlemesi : Günümüzde oldukça yaygın bir kullanım alanına sahip olan hidroelektrik enerjisi, enerji kaynakları arasında önemli bir yere sahiptir. Hidroelektrik sistemlerde suyun akış enerjisinden ve potansiyel enerjisinden faydalanılır. Bu tür sistemlerde su yüksek bir yerden akıtılarak bir kanal veya cebri boru vasıtası ile türbinlere gönderilir. Suyun akış enerjisiyle türbinlerden mekanik enerji elde edilir, daha sonra türbin milinin dönmesiyle jeneratörler tahrik edilerek elektrik enerjisi elde edilmiş olur. Bu enerjinin elde edilmesi için suyun mutlaka belirli bir düşü (yükseklik) ve debiye (hıza) sahip olması gerekmektedir. Aksiyon (Etki Tipi) Türbinler: Bu tip türbinlerde akışkan çarklara veya kepçelere atmosfer basıncında girip, atmosfer basıncında çıkmaktadır. Bu sebeple eş basınçlı türbinler olarak da adlandırılabilir. Aksiyon türbinleri yüksek düşülerde ve düşük akışkan hızlarında daha çok tercih edilmektedir. En yaygın kullanılan aksiyon tipi türbinler ise: Pelton,Turgo ve Banki türbinleridir.

Reaksiyon tipi türbinler, basıncın ve hareketli suyun etkisiyle kombine olarak elde edilen güçle çalışırlar. Akışkan (su) türbinlerde bulunan bıçakların(kanatların) her birine çarparak hareket enerjisini artırır. Aynı düşü ve debi değerlerinde bu tip türbinler aksiyon tipi türbinlere göre daha hızlı dönerler. Ayrıca reaksiyon tipi türbinlerin yapısı oldukça komplekstir ve imalatı zordur. Reaksiyon tipi türbinlere örnek vermek gerekirse: Francis, Kaplan, Uskur oldukça yaygın olarak kullanılmaktadır. Net düşü ve özgül bakımından oldukça geniş bir kullanım alanına sahip olan reaksiyon türbinleri suyun hem kinetik hem de potansiyel enerjisinden faydalanmaktadır. Francis Türbinleri hidroelektrik enerjisi üretmek için günümüzde kullanılan en yaygın türbin çeşididir. Özellikle büyük ölçekli hidroelektrik santrallerde kullanılmaktadır. Bu türbinler çok farklı hidrolik düşülerde ve su akış seviyelerinde kullanılabilen çok yönlü türbinlerdir. Francis tipi türbinler 600 metre düşüye kadar çalışabilirler ve 500 MW’a kadar güç üretebilirler. Ülkemizde Devlet Su İşlerinin (DSİ) denetiminde bulunan su türbini tesislerinin büyük çoğunluğunda Francis tipi türbinler kullanılmaktadır.

Rüzgar enerji (RES) santralleri değerlemesi : Türkiye'de bulunan 151 Rüzgar Enerji Santrallerinin toplam kurulu gücü 5.072,70 MW'dır. 2015 yılında Rüzgar Enerji Santralleri ile 11.543.059.498 kilovatsaat elektrik üretimi yapılmıştır.

Türkiye'de ilk rüzgar santrali 1998 yılında İzmir'de kurulmuştur. Devreye alınan 150 santralin bir kısmı henüz lisans kurulu gücü kadar kurulu güce erişmemiş olup inşası devam etmektedir. Bu kapsamda bir kısmı devreye alınan santrallerin de tam kapasite devreye girmesi ile 790 MW kapasiteli ilave rüzgar türbini devreye girmiş olacak ve kurulu güç 5.894 MW kapasiteye ulaşacaktır.

Ayrıca henüz hiçbir ünitesi devreye alınmayan fakat 2016 Ocak itibariyle kurulumunda ilerleme kaydedilen (yani yatan lisanslar hariç) 57 santralin lisans kapasitesi de 1.314 MW'dır. Bu bağlamda kısmen devreye alınan ve inşaatında ilerleme kaydedilen projelerin tümü tamamlandığında Türkiye rüzgar santrali kurulu gücünün 7.208 MW düzeyine çıkacağı görülmektedir. Temmuz 2016 itibariyle EPDK'dan lisans alan tüm santrallerin devreye girmesiyle ise ülkemizin rüzgar kurulu gücü 9.749,87 MW'a ulaşacak ve ülke elektrik tüketiminin %10,6'sı rüzgar santrallerinden karşılanabilecektir. Ayrıca EPDK tarafından 2018 yılı sonuna kadar 3.000 MW daha rüzgar santrali başvurusu kabul edilecektir. RES rüzgar enerji santralleri değer tespiti konusunda deneyimli SPK Lisanslı makine değerleme uzmanı tarafından hazırlanan makine tesis değerleme raporları kullanılmaktadır.

Güneş Enerjisi (GES) Santralleri Değerlemesi: Türkiye'de bulunan Güneş Enerji Santrallerinin toplam kurulu gücü 562,10 MW'dır. 2015 yılında Güneş Enerji Santralleri ile 194.100.000 kilovatsaat elektrik üretimi yapılmıştır.Güneş Enerji Santralleri temelde iki farklı yapı ile çalışır. Bunlar fotovoltaik sistem ve termal sistemdir.Fotovoltaik sistemde, güneşten gelen radrasyon, paneller vasıtası ile enerjiye çevrilmekte, elde edilen enerji inverter cihazı ile kullanıma uygun hale getirilerek kullanılmaktadır.Termal sistemlerde özel aynalar vasıtası ile güneş ışınları belli bir noktaya iletilmekte, bu noktada bulunan yağ, su vb. sıvı ısıtılmakta, ısıtılan bu sıvı ile termik sistemlerde olduğu gibi buhar basıncı vasıtası ile mekanik enerji kinetik enerjiye çevrilmektedir. Çok yaygın olmasa da bu iki sistem haricinde değişik yöntemlerle de güneş enerjisi elektrik enerjisine çevrilebilmektedir. GES Güneş enerji santralleri değer tespiti konusunda deneyimli SPK Lisanslı makine değerleme uzmanı tarafından hazırlanan makine tesis değerleme raporları kullanılmaktadır.

Alanında profosyonel ekibimiz ile Kurumunuza hizmet verebiliyor olmaktan mutluluk duyacağımızı paylaşmak isteriz.

» Daha Fazlası

Ornek Enerji Santrali Degerleme Raporlari

termik santral degerleme
hes degerleme
res degerleme

Sayfa 1 of 5     1 2 3 4 5 »

Resim Galerisi

makine makina degerleme gayrimenkulu ile birlikte tesis degerleme tekil is makinesi ve makina parki degerleme deniz tasiti degerleme hava tasiti ucak helikopter degerleme helikopter ucak degerleme

Hizmet Konularimiz

Gayrimenkulün ayrılmaz parçası niteliğindeki makine veya üretim tesisi makineleri değerlemesi, UDES’e göre gayrimenkul ve makinesi ile tesis değerlemesi, UFRS’a göre maddi duran varlık değerlemesi, Sigorta değer tespiti, Risk analizi çalışmaları, Tesis yatırımları ilerleme incelemesi, Makine parkları en etkin ve verimli kullanım analizleri, Makine Muayenesi, Enerji Tesisleri (HES-RES- BİOGAZ), Turistik tesisler, Liman ve marinalar, Gemiler-Yatlar, Kullanım hakkı değer tespiti, Fizibilite çalışmaları, Proforma fatura kontrol çalışmaları, şeklinde sıralayabiliriz. Ayrıca; Limanlar, depolama ve yükleme tesisleri, üretim ve ticari amaçlı her tür makine ve techizat değerlemesine ilave olarak;

Bizimle Iletisime Gecin

Her türlü sorunuz için 7/24 iletişime geçebilirsiniz

Adres: Postahane mahallesi, Sungur Cad. Tuzla Vilları No:7, Tuzla İstanbul
GSM 1: +90 553 690 34 77
GSM 2: +90 530 884 77 77
E-mail: info@cengizdegerleme.com
E-mail:
sercancengiz@yahoo.com

kentsel dönüşüm, kentsel dönüşüm değerleme, kentsel dönüşüm analiz, hava taşıtı değerleme, uçak değerleme, helikopter değerleme, deniz taşıtı değerleme, gemi değerleme, yat degerleme, gemi değerleme, ucak ekspertizi, yat ekspertizi, deniz taşıtı ekspertizi, kara taşıtı değerleme, ekspertiz, iş makinesi değerleme, değerleme raporu, fizibilite, fizibilite raporu, leasing ekspertiz, bilirkişilik, spk gayrimenkul degerleme, en iyi ve etkin kullanım etüdü, makine ekipman değerleme, makina ekipman değerleme, sigorta expertizi, sigorta ekspertizi, sigorta eksperi, BDDK değerleme, makine ekipman ekspertizi, lidebir, bddk, spk değerleme, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, gayrimenkul değerleme, taşınmaz değerleme, makina parkı, makine parkı, best use analysis, makina teminat değerleme, leasing değerleme, finansal kiralama, finansal kiralama raporu,  fabrika değerleme, özel projeler, tersane değerleme, hastane değerleme, en etkin kullanım analizi, SPK lisanslı değerleme şirketi, avm değerleme, sigorta ekspertizi, sigorta değerleme, yatırım izleme, yatırım izleme raporu,  SPK lisanslı değerleme raporu, SPK değerleme raporu, UFRS değerleme, uluslararası değerleme standartları, makine değerleme uzmanı, makina değerleme uzmanı, SPK onaylı değerleme şirketi, gemi expertizi, gemi ekspertizi, maden ekspertizi, expertiz, eksper, expertiz raporu, ekspertiz raporu, eksper raporu,  şirket ekspertizi, sektör analizi, UFRS değerleme, bilanço değerleme, mali analiz değerlemesi, proje değerleme, yatırım analizi, taşınmaz değerleme, enerji tesisileri değerleme, HES değerleme, RES değerleme, liman ekspertizi, değer tespiti, gemi değeri, uçak değeri, helikopter değeri, mütekabiliyet değerleme, mütekabiliyet, türkiyede yatırım, yatırım danışmanlığı, fizibilite raporu hazırlama, yatırım danışmanlık,  Şirket Aktiflerinin Değerlemesi, Yatırım Projelerinin Fizibilite Analizi, Gayrimenkul Geliştirme, Şehircilik ve Kentsel Dönüşüm, Gayrimenkul Geliştirme Projelerine Danışmanlık, Gayrimenkul Mevzuatı Danışmanlığı, En Etkin ve Verimli Kullanım Analizi, kira bedeli tespiti, gemi değer tespiti, yat değer tespiti, yüzer tesislerin değer tespitleri, ekspertis,  fixed asset valuatiom, valuation of plant and equipment, machinery and equipment valuation, equipment appraisals, equipment valuation, machinery appraisals, machinery valuation, equipment appraisal, machine appraisal, equipment value, machine value, business assets, certified appraiser risk analizi Tesis risk analizi çalışmaları, yangın riskleri, inşaat all risk analizi çalışmaları, ticari ve endüstiyel riskler, mühendislik riskleri, montaj riskleri, makine riskleri, elektronik cihaz riskleri vb. risk analizi çalışmaları konusunda hizmet vermektedir.