Leasing degerlemesi

Amortismana tabi her türlü yatırım malı, ekipman ve makine leasinge konu olabilmektedir. Hammadde ve ara mal gibi kullanıldığında özelliklerini yitiren mallar leasing konusu olamazlar. Özetleyecek olursak: Makine ve ekipmanlar, Gayrimenkuller, Kara-hava ve deniz ulaşım araçları, İş ve inşaat makineleri, Tıbbi cihazlar ,Tekstil makineleri, Turizm ekipmanı, Basın-yayın donanımları ve Büro ekipmanlarını leasing konusu yapabilirsiniz.

Kiralama konusu olan malın mülkiyet hakları kimdedir? Mülkiyet hakları, sözleşme boyunca finansal kiralama şirketindedir. Anlaşma koşullarına göre sözleşme sonunda kiralayana geçebilir.

Neler kiralanabilir?
Tıbbi Cihazlar, bilgisayarlar ve diğer bilgi işlem üniteleri
Santrallar ve haberleşme cihazları
Enerji tesisleri
Kara nakil vasıtaları
Hava taşıma araçları
Kuru yük gemileri, tanker ve diğer deniz taşıtları
İnşaat makinaları, vinçler, iş makinaları
Matbaa makinaları
Her türlü tezgah ve üretim makinaları
Tekstil makinaları
Komple fabrikalar
Komple hastane, otel ve büro donanımları
Gayrimenkul
Bilgisayar programlarının çoğaltılmış nüshaları

Kimler finansal kiralama yapabilir?
Genel olarak hukuki işlem yapmaya yetkili her türlü kişi ve kuruluş kiracı olabilir. Buna göre; her türlü şahıs firmaları, her türlü ortaklıklar, serbest meslek mensupları ve çiftçiler kiracı olabilirler.
Finansal Kiralama Kullanım Alanları
Mevcut tesislerini büyütmek, modernize etmek, yeni üretim alanlarında faaliyet göstermek, dağıtım kanallarını genişletmek, enerji tasarrufu yatırımında bulunmak, yeni iş kollarında faaliyet göstermek ve kapasite artırımında bulunmak isteyen kurumsal yatırımcılar. Bütçelerini sağlıklı oluşturmak, yeni teknolojilere sahip olmak, iş yeri, ofis ve muayenehane açmayı planlayan serbest meslek sahipleri ve bireysel yatırımcılar. Bir satış işleminin gerçekleşmesinde alternatif finansman yöntemi olarak hızla sonuca gidilmesini isteyen, satışlarını artırmak ve kendi nakit akımlarını düzenleme arzusunda olan satıcı firmalar.
Finansal kiralama işlemlerinde ne tür teminatlar talep edilmektedir?
Şahsi veya şirket kefaletleri Teminat senedi/çeki Gayrimenkul ipoteği İşletme/makine rehni Alacakların temliki Araç rehni Nakit blokaj Teminat mektubu
Finansal kiralamanın prosedürü nedir?
Finansal kiralama yapmak isteyen firmalar; öncelikle satın alacakları malı, satıcıyı ve satın alma koşullarını belirler ve yapacakları yatırımın tutarına istinaden finansal kiralama şirketinden teklif alırlar. Teklifin kabulünün devamında, kiralama yapacak firma başvuru formunu doldurup, şirketin mali ve hukuki evraklarını hazırlayıp yatırımı planlanan ekipmanların proforma faturaları ile birlikte finansal kiralama şirketine yollar. Kredi incelemesi yapılır. Kiracı ile teminat şartları ve ödeme planında anlaşıldıktan sonra finansal kiralama sözleşmesi yazılıp kiracıya imzalatılır. İmzalanan sözleşme Birlik'te tescil edilir. İlk kira, peşinat kiracıdan tahsil edilir. Satın alma süreci başlar. Satın alınan malların kesin kira tarihlerine göre nihai ödeme planı hazırlanıp kiracıya bildirilir.
Finansal kiralama işlemleri yurtdışından alınacak makine ve ekipmanda da kullanılabilir mi?
Yapılabilir. Finansal kiralama işlemlerinde ürünler finansal kiralama şirketi tarafından satın alınacağı için her türlü ithalat işlemleri, gümrük işlemleri ve ilgili evrak işleri finansal kiralama firmaları tarafından yapılmaktadır.

2.el makina ve otomobiller olabilir mi ve değerlerini kim belirler?

Amortismana tabi her türlü şirketin üzerine kayıtlı olan mallar Leasing firmasına satıldıktan sonra tekrar kiralanabilmektedir. Leasing konu olacak satış bedeli,yapılacak ekspertiz değerlemesi sonucu (leasing şirketinin belirlediği ) ve firmanın kredibilitesine göre oluşmaktadır. Kiralamaya konu taşınır ve taşınmazların leasing şirketine satılması, satan kişilere kiralanması ve devri KDV'den istisnadır.

Yapılan kredi çalışmalarında firmaların bilanço yapısı, firma ve ortaklar hakkında piyasa istihbaratı yanında yatırımın içeriği, niteliği ve ekipmanların 2.el değerliliği de önem arz etmektedir. Yapılacak kredi değerlendirmesi sonucunda ilave teminat talebi ve/veya işlemin gerçekleştirilememesi söz konusu olabilecektir.

Leasing de sözleşme süresi sonunda kiracıdan sembolik mülkiyet devir tutarının tahsil edilmesi akabinde düzenlenen mülkiyet devir faturası ile ekipmanlar kiracıya devredilmektedir. Sembolik bedel 10 TL; 10 USD veya 10 EUR' dur. Bu bedel her şirket uygulamasında farklılık gösterebilmektedir.

Leasing ile finanse edeceğiniz tüm yatırımlarınızda, sözleşmenize ait mal bedeli ve oluşabilecek tüm masrafları kira ödeme planına yayarak, yatırımınızın tamamı için % 100 finansman desteği sağlayabilirsiniz.

Kira ödemeleriniz, şirketinizin nakit akışına uygun olarak düzenlenmekte ve orta/uzun vadeli finansman imkanı sağlayarak yatırımlarınızı zorlanmadan gerçekleştirmeniz sağlanmaktadır. Ayrıca leasing sözleşme süresi boyunca sabit kira planı sunarak ileriye dönük yatırım planlarınızı yapmanızda size yardımcı olmaktadır. Leasing yatırımınıza ait tüm satın alma ithalat ve teşvik işlemleri, uzman kadro tarafından gerçekleştirilir ve size operasyonel kolaylık sağlar.

361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Tüketici Finansmanı Kanunu gereği;

Kiracının, bir yıl içinde kira bedellerinden üçünü veya üst üste ikisini zamanında ödememesi nedeniyle ihtara muhatap olması halinde sözleşme kiralayan tarafından feshedilebilir.

Kiralayan, kiracı ve müteselsil kefillere vadesinde ödemeyen kiraların 60 gün içerisinde temerrüt faizi ile birlikte ödenmesini ve ödenmemesi halinde sözleşmenin feshedilmiş sayılacağını ihtar edebilir. Verilen süre içinde borcun ödenmemesi halinde sözleşme ayrıca bir ihbara gerek kalmaksızın feshedilmiş sayılır.

1 Aralık 2013 tarihinden itibaren yapılan Finansal Kiralama sözleşmelerinde geçerli olmak üzere, Leasingle yapılan yatırımlarda %1 KDV avantajına sahip makina ve ekipmanlar aşağıdaki gibidir.Böylelikle 27 Aralık 2011 tarihinde yayınlanan Leasingle yapılan yatırımlarda %1 KDV avantajına sahip olan makina ve ekipman listesi genişletilmiştir.

- Enerji üretimine yönelik gaz türbinleri, buhar türbinleri, su türbinleri, - Beton pompaları
- Dolum makinaları
- Paketleme ve Ambalaj makinaları
- Plastik Enjeksiyon makinaları
- Forkliftler
- Dokuma Tezgahları
- Dikiş Makinaları
- Örgü Makinaları
- Matbaa makinaları (Kağıt hamuru üreten, kağıt üreten, kağıt veya karton işleyen makinalar)
- Lazer kesim ekipmanları
- CNC torna ve CNC işleme merkezleri ve talaşlı imalata konu diğer takım tezgahları
- Kaynak Makinaları

Leasinge Konu Olan Mallar

BİNEK TAŞITLAR Otomobil (1600 cc altı) 2 Yıl Otomobil (1600 cc üstü) 4 Yıl Arazi Taşıtları 4 Yıl Camlıvan 2 Yıl

Turizm şirketlerinin, pazarlama şirketlerinin, sürücü eğitimi vermek amacıyla sürücü kurslarının, kargo şirketleri ile bünyesinde dağıtım ve pazarlama birimi bulunan şirketlerin bu faaliyetleri gerçekleştirmek için kiraladıkları otomobillerde en düşük devir süresi 2 yıldır.

TİCARİ TAŞITLAR Hafif Ticari Taşıtlar Panelvan Kamyonet (Kapalı Kasa) Kamyonet (Açık Kasa, Pick-up) Kamyonet (Çift Kabinli) 2 Yıl Yolcu Taşıma Taşıtları Minibüs Midibüs Otobüs 2 Yıl Ağır Ticari Taşıtlar (1) Kamyon Çekici 2 Yıl Ağır Ticari Taşıtlar (2) Yarı Römork (Dorse) Römork 2 Yıl

ÖZEL AMAÇLI TAŞITLAR Beton Pompalı Kamyon 2 Yıl Transmikser Kamyon 2 Yıl Vinçli Kamyon 2 Yıl

İŞ MAKİNALARI Toprak Kazıma-Taşıma-Serme Hafriyat İş Makineleri Ekskavatör (Excavator) Yükleyici (Loader) Kazıcı Yükleyici – Beko Loder (Backhoe Loader) Greyder Dozer, Skreyper, Silindir, Kompaktör Deliciler Kırıcılar 2 Yıl Forkliftler Dizel, LPG’li, Akülü Forklift 2 Yıl Vinçler Kendinden Şasili Teleskopik Mobil Vinç Kule Vinç Portal Vinç Liman Vinci 2 Yıl Asfalt-Beton Üretim Serme İş Makineleri Asfalt Plenti Asfalt Kazıma ve Serim Makineleri Asfalt Finişeri Beton Santrali Çekilir tip beton pompası 2 Yıl

TIBBİ CİHAZ VE EKİPMANLAR Tüm Tıbbi Teşhis ve Tedavi Cihazları Ultrasonografi MR, Tomografi EKG, Röntgen Göz Teşhis ve Tedavi Cihazları Diş Teşhis Tedavi üniteleri Cerrahi setler vb. 2 Yıl Tıbbi Laboratuar Cihazları ve Ekipmanları Oto Analizörler vb. 2 Yıl

TEKNOLOJİK EKİPMANLAR Bilgisayar Sistemleri Masaüstü PC Notebook Yazıcı Tarayıcı Plotter vb.. 2 Yıl Bilgisayar Çevre Birimleri Server Veri Depolama Sistemleri Network Sistemleri vs.. 2 Yıl Fotokopi Makineleri 2 Yıl Faks Cihazları 2 Yıl Minilab Fotoğraf Baskı ve Film Banyo Makineleri 2 Yıl ATM Otomatik Para çekme Makineleri 2 Yıl POS Cihazları 2 Yıl

TEKSTİL MAKİNELERİ İplik Üretim Makineleri Open End, Ring, Tarak, Cer vb. 4 Yıl Dokuma Tezgahları Jakarlı Dokuma, Armürlü Dokuma vb. 4 Yıl Örme Tezgahları Yuvarlak Örgü makineleri, Düz Örgü Makineleri vb. 4 Yıl Boya, Baskı, Apre ve Terbiye Makineleri Ramöz makinesi Sanfor, şardon Boyama Ahtapot Baskı, Rotasyon Baskı vb. 4 Yıl Konfeksiyon Makineleri Dikiş makineleri Nakış Makineleri vb. 4 Yıl

METAL İŞLEME TEZGAHLARI CNC Tezgahlar CNC Torna CNC Dikey İşleme Merkezi CNC Freze CNC Taşlama Tezgahı CNC Plazma Kesme Tezgahı CNC Abkant Pres CNC Punch Pres 4 Yıl Üniversal Tezgahlar Torna, Freze, Planya, Matkap Hidrolik Presler, Abkant Pres, Giyotin 4 Yıl

BASKI MAKİNELERİ Ofset Baskı Makineleri Sheet-fed, web vb. 4 Yıl Baskı Öncesi Makineler CTP Pozlama, Renk Ayrım, Prova Baskı vs.. 4 Yıl Baskı Sonrası Makineler Kağıt Harman, Kırım, katlama Tel dikiş, Ciltleme vb. 4 Yıl Ambalaj Baskı Makineleri Flekso, Rotasyon vb. 4 Yıl

ÜRETİM MAKİNALARI (DİĞER) Ağaç İşleme Tezgahları CNC Ahşap İşleme Merkezi vb. Panel Ebatlama ve Panel Bantlama Makineleri vb. 4 Yıl Plastik İşleme Makineleri Plastik Enjeksiyon Makineleri Ekstruderler Diğer Plastik Üretim Makineleri vb. 4 Yıl Cam İşleme Makineleri 4 Yıl Kağıt İşleme Makineleri 4 Yıl Gıda İşleme Makineleri 4 Yıl Paketleme Ambalaj Makineleri 4 Yıl Mermer ve Maden İşleme Makineleri 4 Yıl

MOBİLYA (MAĞAZA, BÜRO VE OFİS) DONANIMLARI Ofis Mobilyaları 4 Yıl Mağaza Mobilyaları 4 Yıl Mağaza Ürün Teşhir Stantları 4 Yıl Otel Mobilyaları 4 Yıl

SES VE GÖRÜNTÜ SİSTEMLERİ Ses Sistemleri Hoparlörler, Müzik Sistemleri vb. 4 Yıl Görüntü Sistemleri Video Kameralar Görüntülü Güvenlik Sistemleri Görüntü kaydedici ve oynatıcılar TV, Plazma TV, LCD TV vb. 4 Yıl

TARIM MAKİNELERİ Tarım Traktörü 2 Yıl Biçerdöver 2 Yıl Ekim, Dikim ve Hasat Makineleri 2 Yıl

GAYRİMENKUL İşyeri 4 Yıl Ofis 4 Yıl Bina 4 Yıl

ISITMA-SOĞUTMA EKİPMANLARI Klima Cihazları (*) 4 Yıl Klima Cihazları (**) 4 Yıl Klima Santralleri (*) 4 Yıl Klima Santralleri (**) 4 Yıl Buzdolapları, Tezgah Tip Ticari Soğutucular 4 Yıl (*) ÖTV’ye tabi olanlar (**)ÖTV’ye tabi olmayanlar

HAVA TAŞITLARI Uçak 2 Yıl Helikopter 2 Yıl

DENİZ TAŞITLARI Yük Gemisi 2 Yıl Yat, Yelkenli Tekne 4 Yıl

Resim Galerisi

makine makina degerleme gayrimenkulu ile birlikte tesis degerleme tekil is makinesi ve makina parki degerleme deniz tasiti degerleme hava tasiti ucak helikopter degerleme helikopter ucak degerleme

Hizmet Konularimiz

Gayrimenkulün ayrılmaz parçası niteliğindeki makine veya üretim tesisi makineleri değerlemesi, UDES’e göre gayrimenkul ve makinesi ile tesis değerlemesi, UFRS’a göre maddi duran varlık değerlemesi, Sigorta değer tespiti, Risk analizi çalışmaları, Tesis yatırımları ilerleme incelemesi, Makine parkları en etkin ve verimli kullanım analizleri, Makine Muayenesi, Enerji Tesisleri (HES-RES- BİOGAZ), Turistik tesisler, Liman ve marinalar, Gemiler-Yatlar, Kullanım hakkı değer tespiti, Fizibilite çalışmaları, Proforma fatura kontrol çalışmaları, şeklinde sıralayabiliriz. Ayrıca; Limanlar, depolama ve yükleme tesisleri, üretim ve ticari amaçlı her tür makine ve techizat değerlemesine ilave olarak;

Bizimle Iletisime Gecin

Her türlü sorunuz için 7/24 iletişime geçebilirsiniz

Adres: Postahane mahallesi, Sungur Cad. Tuzla Vilları No:7, Tuzla İstanbul
GSM 1: +90 553 690 34 77
GSM 2: +90 530 884 77 77
E-mail: info@cengizdegerleme.com
E-mail:
cengizdegerleme@gmail.com

leasing nedir, nasıl leasing yapılır, leasing degerleme, finansal kiralama, leasing degerleme, leasing raporu, leasing degerleme raporu, finansal kiralama raporu, leasing şirketi,finansal kiralamaya konu makineler, sat ve geri kiralama, sell and lease back, Tıbbi Cihazlar degerleme, bilgisayarlar ve diğer bilgi işlem üniteleri degerlemesi, Santrallar ve haberleşme cihazları degerleme, Enerji tesisleri degerleme, Kara nakil vasıtaları degerleme, Hava taşıma araçları degerleme, Kuru yük gemileri degerleme, tanker ve diğer deniz taşıtları degerleme, İnşaat makinaları degerleme, vinçler degerleme, iş makinaları degerleme, Matbaa makinaları degerleme, Her türlü tezgah ve üretim makinaları degerleme, Tekstil makinaları degerleme, Komple fabrikalar degerleme, Komple hastane degerleme, otel ve büro donanımları degerleme, Gayrimenkul degerleme, Bilgisayar programlarının çoğaltılmış nüshaları degerleme