Iflas erteleme leasingcileri vurdu

leasing degerleme

Leasingciler, iflas ertelemenin suiistimal edilmeye başlandığını belirterek, "Hem kiraladığımız malları geri vermiyorlar hem de kiralarımızı ödemiyorlar" diyor

Son dönemde artan iflas erteleme, leasing sektörünü de vurdu. Leasingciler, üst üste alman iflas erteleme kararları nedeniyle hem kiraladıkları mallan geri alamıyorlar hem de kira alacaklarım tahsil edemiyorlar. İflas ertelemenin suiistimal edilmesinden yakınan leasingciler, yeni düzenlemenin biran önce yapılmasını bekliyor. İş Finansal Kiralama Genel Müdürü Hasan Bolat, iflas erteleme başvurusunda bulunan leasing kutlamalarının sayısının artığını belirterek, reel sektördeki ekonomik daralmanın yanı sıra, iflas ertelemelerin kolaylıkla alınabiliyor hale gelmesinin bu sayının artışında rol oynadığını söyledi.

KİRALARI ÖDEMİYORLAR

Bu durumdan finansal kiralama sektörünün de etkilendiğini vurgulayan Bolat, "Zaman zaman mülkiyeti finansal kiralama şirketlerine ait olan finansal kiralama konusu taşınır ve taşınmaz mallar, tedbir kararları kapsamına alınabilmekte. Bu durum, finansal kiralama konusu malların, iflas erteleme talep eden şirketler tarafından fiilen kullanılmasına rağmen; 5 yıla varan ve hatta zaman zaman aşan sürelerde söz konusu mallara ilişkin kira ödemelerinin yapılmamasına neden oluyor. Finansal kiralama şirketleri için teminat niteliği de taşıyan malların, değerlerini yitirmesine, dolayısıyla da alacak tahsilinin sınırlı hale gelmesine sebep olabiliyor" dedi.

SÜRE KISALTILMALI

Deniz Leasing Genel Müdürü Kahraman Günaydın, Ödeme güçlüğü yaşayan firmaların son dönemde artan bir ivmeyle iflas erteleme yolunu seçtiklerini belirtti. Günaydın, iflas ertelemeye yönelik yeni düzenleme hakkında şunları söyledi: "Süreçte; tüm inisiyatifi ellerinde bulunduran kayyum ve bilirkişilerin, mali ve cezai sorumluluklarının tesis edilmesi gerektiğini düşünüyor ve iflas erteleme kararı için başvuran firmaların daha yakından izlenmesi, karar almayı zorlaştırıcı düzenlemelerin getirilmesinin kalıcı bir çözüm olacağına inanıyorum. Bir diğer konu da iflas erteleme süresi. Yasal olarak 4 yıl olan bu süre, yargılama süresi ile birlikte pratikte 5 yıla kadar çıkabiliyor. Bu uzun sürecin yargılama süresi ile birlikte en fazla 2 yıl ile sınırlandırılması gerekiyor. Yeni yasada bu konu ile ilgili bir düzenlemenin de yer alacağını düşünüyorum."

Makinelerimizi iade etmiyorlar

Deniz Leasing Genel Müdürü Kahraman Günaydın, ödeme güçlüğü yaşayan firmaların son dönemde iflas erteleme yolunu seçtiklerini belirterek, şunları söyledi: "İflas erteleme bu noktada biraz suiistimal edilen bir konu. İflas ertelemede borçlu şirket hakkında herhangi bir takip yapılamıyor, daha önce başlamış olan takip varsa durduruluyor. Bu durum da alacakların tahsili noktasında önemli zorluk yaratıyor. Leasing olarak ekipmanlarımıza ulaşabilmemiz halinde, bu anlamda daha avantajlı görünüyor olsak da verilen bazı istisnai kararlar ile ekipmanlara ulaşılmasına da engel olunabiliyor. Ayrıca finansal kiralamaya konu ekipmanlarımızı leasing şirketine iade etmeyen ve görmesine engel olan borçlu şirketlerin iyi niyete dayalı olan iflas erteleme korumasından nasıl faydalandığı da anlaşılabilir gibi değil."

SÜRECİ UZMANLAR YÜRÜTMELİ

İş Finansal Kiralama Genel Müdürü Hasan Bolat, iflas erteleme ile ilgili düzenlemenin, sağlıklı bir finansal sistem için en kısa sürede yapılması gerektiğini belirterek, şunları söyledi: "İflas erteleme süreci, finansal kurumların yanı sıra müşterilerimizi ve tüm reel sektörü etkilemekte. Bu noktada iflas erteleme başvurusunda bulunan firmaların iyileştirme projeleri mutlak suretle uzman kişilerce değerlendirilmeli ve projeleri gerçekçi bulunan firmaların devamlılığı sağlanmalı. Bu süreç, tasarıda da öngörüldüğü gibi daha kısa tutulmalıve süreç içinde firma faaliyet sonuçları geliştirme projesi de esas alınarak yine uzmanlar tarafından değerlendirilmelidir." (Hürriyet)

» Daha Fazlası

Leasing sektöründe neler bekleniyor?

hes degerleme

İş Leasing Genel Müdürü Hasan Bolat, sektörün bundan sonraki beklentilerine dair açıklamalarda bulundu

Geçen yıl iki seçim atmosferinin yaşanması, global para politikaları, jeopolitik riskler gibi nedenler piyasalarda yatırım iştahının zayıf olmasına yol açmıştı. Yatırım iştahında yaşanan düşüş de leasing sektörünü doğrudan etkilemişti. Çünkü sektörün ağırlıklı portföyü ticari gayrimenkul, makine-ekipman işlemlerinden oluşuyor. Yatırım iştahının azalması sektörü doğrudan etkiliyor. Rakamlara bakıldığında, leasing sektörü, yılında 7,4 milyar dolar yeni iş hacmi yaratmışken, yılında bu rakam 6,4 milyar dolara geriledi. 2016 yılına bakıldığında, ilk üç ayın 2015 yılına paralel seyrettiği görülüyor. Ekonomist dergisi, sektörün bundan sonraki beklentilerini İş Leasing Genel Müdürü Hasan Bolat ile konuştu. Hasan Bolat, sektörün yanında İş Leasing tarafında da beklentilerini açıkladı. İşte o röportaj;

*2016 yılında sektörün performansına bakıldığında yatırım iştahında bir artış şimdilik görmüyoruz. Yine jeopolitik riskler, emtia fiyatlarındaki dalgalanmalar, siyasal gelişmeler, genel anlamda yatırım eğiliminin hızlanmasını engelliyor. Turizm, demir-çelik, enerjinin bazı alanlarında bunu daha net görebiliyoruz. İç ve dış gelişmeler sonucu 2016 yılında da 2015 yılına paralel olarak 6,4 milyar dolar civarında bir iş hacmi olur. 2014 rakamları şimdilik uzak görünüyor. Yapılan yatırımlar ağırlıklı olarak işletmelerin idamesini sürdürecek bakım ve modernizasyon yatırımları. Proje finansmanı ve enerji yatırımları bu dönem çok fazlaca gündeme gelmiyor. *İş Leasing olarak 2015 yılında 520 milyon dolarlık yeni iş hacmi yarattık. Bu rakamla sektörde yüzde 8,2 pazar payına ulaştık. 2016 yılında da bu seviyelerde bir iş hacmini gerçekleştirmeyi öngörüyoruz. Mal grubu portföyümüzün yüzde 35'i gayrimenkulden oluşuyor. Bunun içinde 'sat-geri kirala' işlerinin payı düşüyor. 2015'te yeni işlem hacminde sat geri kiralama işlemlerinin payı yüzde 25'ler seviyesinde iken bu yıl ise yüzde 15'lere kadar indi. Sektörde de benzer bir tablo var. *Şirketimizin mal grubu portföyüne baktığımızda yüzde 25'lik pay makine ekipmanlarından oluşurken, yatırım iştahının azalması ile birlikte yeni işlem hacmimizde bir miktar gerileme oldu. Buradaki hacimsel daralmayı altyapı ve inşaat sektörüne dönük iş ve inşaat makineleri telafi etti. Bu alan yeni iş hacmimizde yüzde 37 paya sahip. Sonrasında metal işleme, tekstil ve sağlık alanları, işlerimiz içinde yer alıyor.

*Piyasada bazı sektörlerde risklerin arttığını görüyoruz. Bu alanlarda talepleri değerlendirirken daha özenliyiz. Turizm, emtiadaki dalgalanmalardan etkilenen demir-çelik gibi sektörler, enerjinin doğalgaz ve termik santrali tarafındaki işler bu anlamda öne çıkıyor. Bunun yanında işlerin iyi olduğu sektörler de var. Enerjinin RES, GES, jeotermal tarafı. Bu alanlarda destek de çok. Burada projenin fizibilitesinin yanı sıra yerleşim yerlerine uzak olması, tarım arazileri üzerinde olmaması gibi konulara dikkat ediyoruz. Tekstil tarafında, özellikle de iplikte Çin'e getirilen kotalarla işler iyi gidiyor. İnşaat altyapı işlerinde talepler hızlı bir şekilde gelmeye devam ediyor.

Sektörümüz yaptığı iş gereği bankacılık sektörüne göre daha yüksek düzeyde sorunlu alacak oranına sahip. Son dönemde bankacılık sektöründe sorunlu kredi oranı yüzde 2,8'lerden yüzde 3,2'lere gelmişken, 2015 yılı itibariyle leasing sektöründe bu oran yüzde 6 olarak gerçekleşti. Şirketimizde ise sektörden olumlu yönde ayrışarak yüzde 4,4 seviyesinde oldu. Bu yıl da bu oranı mevcut seviyesinde muhafaza etmeyi hedefliyoruz. (Ekonomist Dergisi)

» Daha fazlası

Sayfa 1 of 5     1 2 3 4 5 »

Resim Galerisi

makine makina degerleme gayrimenkulu ile birlikte tesis degerleme tekil is makinesi ve makina parki degerleme deniz tasiti degerleme hava tasiti ucak helikopter degerleme helikopter ucak degerleme

Hizmet Konularimiz

Gayrimenkulün ayrılmaz parçası niteliğindeki makine veya üretim tesisi makineleri değerlemesi, UDES’e göre gayrimenkul ve makinesi ile tesis değerlemesi, UFRS’a göre maddi duran varlık değerlemesi, Sigorta değer tespiti, Risk analizi çalışmaları, Tesis yatırımları ilerleme incelemesi, Makine parkları en etkin ve verimli kullanım analizleri, Makine Muayenesi, Enerji Tesisleri (HES-RES- BİOGAZ), Turistik tesisler, Liman ve marinalar, Gemiler-Yatlar, Kullanım hakkı değer tespiti, Fizibilite çalışmaları, Proforma fatura kontrol çalışmaları, şeklinde sıralayabiliriz. Ayrıca; Limanlar, depolama ve yükleme tesisleri, üretim ve ticari amaçlı her tür makine ve techizat değerlemesine ilave olarak;

Bizimle Iletisime Gecin

Her türlü sorunuz için 7/24 iletişime geçebilirsiniz

Adres: Postahane mahallesi, Sungur Cad. Tuzla Vilları No:7, Tuzla İstanbul
GSM 1: +90 553 690 34 77
GSM 2: +90 530 884 77 77
E-mail: info@cengizdegerleme.com
E-mail:
sercancengiz@yahoo.com

kentsel dönüşüm, kentsel dönüşüm değerleme, kentsel dönüşüm analiz, hava taşıtı değerleme, uçak değerleme, helikopter değerleme, deniz taşıtı değerleme, gemi değerleme, yat degerleme, gemi değerleme, ucak ekspertizi, yat ekspertizi, deniz taşıtı ekspertizi, kara taşıtı değerleme, ekspertiz, iş makinesi değerleme, değerleme raporu, fizibilite, fizibilite raporu, leasing ekspertiz, bilirkişilik, spk gayrimenkul degerleme, en iyi ve etkin kullanım etüdü, makine ekipman değerleme, makina ekipman değerleme, sigorta expertizi, sigorta ekspertizi, sigorta eksperi, BDDK değerleme, makine ekipman ekspertizi, lidebir, bddk, spk değerleme, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, gayrimenkul değerleme, taşınmaz değerleme, makina parkı, makine parkı, best use analysis, makina teminat değerleme, leasing değerleme, finansal kiralama, finansal kiralama raporu,  fabrika değerleme, özel projeler, tersane değerleme, hastane değerleme, en etkin kullanım analizi, SPK lisanslı değerleme şirketi, avm değerleme, sigorta ekspertizi, sigorta değerleme, yatırım izleme, yatırım izleme raporu,  SPK lisanslı değerleme raporu, SPK değerleme raporu, UFRS değerleme, uluslararası değerleme standartları, makine değerleme uzmanı, makina değerleme uzmanı, SPK onaylı değerleme şirketi, gemi expertizi, gemi ekspertizi, maden ekspertizi, expertiz, eksper, expertiz raporu, ekspertiz raporu, eksper raporu,  şirket ekspertizi, sektör analizi, UFRS değerleme, bilanço değerleme, leasing degerleme,mali analiz değerlemesi, proje değerleme, yatırım analizi, taşınmaz değerleme, enerji tesisileri değerleme, HES değerleme, RES değerleme, liman ekspertizi, değer tespiti, gemi değeri, uçak değeri, helikopter değeri, mütekabiliyet değerleme, mütekabiliyet, türkiyede yatırım, yatırım danışmanlığı, fizibilite raporu hazırlama, yatırım danışmanlık,  Şirket Aktiflerinin Değerlemesi, Yatırım Projelerinin Fizibilite Analizi, Gayrimenkul Geliştirme, Şehircilik ve Kentsel Dönüşüm, Gayrimenkul Geliştirme Projelerine Danışmanlık, Gayrimenkul Mevzuatı Danışmanlığı, En Etkin ve Verimli Kullanım Analizi, kira bedeli tespiti, gemi değer tespiti, yat değer tespiti, yüzer tesislerin değer tespitleri, ekspertis,  fixed asset valuatiom, valuation of plant and equipment, machinery and equipment valuation, equipment appraisals, equipment valuation, machinery appraisals, machinery valuation, equipment appraisal, machine appraisal, equipment value, machine value, business assets, certified appraiser risk analizi Tesis risk analizi çalışmaları, yangın riskleri, inşaat all risk analizi çalışmaları, ticari ve endüstiyel riskler, mühendislik riskleri, montaj riskleri, makine riskleri, elektronik cihaz riskleri vb. risk analizi çalışmaları konusunda hizmet vermektedir.