Leasingciler Dogu'dan vazgecmiyor

is makinesi degerleme
Terör olaylarına rağmen kredi kısıtlamasına gitmeyen leasing şirketleri, esnek ödeme imkânları ve yeniden yapılandırma ile Doğu’da yatırımları finanse etmeye çalışıyor

Terör olayları nedeniyle yatırımlar azalsa da leasingciler, Doğu ve Güneydoğu’dan vazgeçmiyor. Leasing şirketleri hem süren inşaat yatırımlarını fonlamaya devam edip, kredi açısından kısıtlamaya gitmezken, hem de esnek geri ödeme imkanları ve yeni yapılandırmalarla da destek oluyor.Garanti Leasing Genel Müdürü Ünal Gökmen, son dönemlerde artan terörün etkisi ile Doğu ve Güneydoğu’da yeni yatırımların ve yenilemelerini azaldığını söyledi. Bu durumdan işlem yoğunluğunun etkilendiğini ifade eden Gökmen, “Bununla birlikte yine işlem yapmaya devam ediyoruz. Sektör bu bölgelerde genel olarak yüzde 6 küçüldü” dedi.Deniz Leasing Genel Müdürü Kahraman Günaydın, özellikle Güneydoğu’nun, ağırlıklı olarak iş ve inşaat makineleri alanında işlem hacmi yaratan bir bölge olduğunu söyledi. Son dönemdeki gelişmelerin yatırım ortamını olumsuz etkilese de yatırım ihtiyacının ve uzun vadeli iş potansiyelinin çok yüksek olduğunu belirten Günaydın, “Bölge bazında herhangi bir kredi kısıtlamasına gitmedik. Gerekli durumlarda geri ödeme ve yapılandırma gibi esneklikler sağlamaya çalışıyoruz” dedi.

KİRA ALACAĞI 13 MİLYAR DOLAR

Leasing pazarı hakkında da bilgi veren Günaydın, 2016’nın ilk çeyreğinde 1,3 milyar dolarlık işlem hacminin yakalandığını, geçen yıla göre 200 milyon dolar seviyesinde bir azalma olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi: “Sektörün toplam kira alacağı 13 milyar dolar seviyesinde. Dağılıma baktığımızda yine iş ve inşaat makineleri ve gayrimenkul lokomotif olma özelliğini sürdürüyor. Bu iki alan, sektörün toplam işlem hacminin yaklaşık yüzde 48’ini oluşturuyor. Metal İşleme ve geçen yıla göre bir miktar daralma gösterse de tekstil, ön plana çıkan sektörler. Sat-geri kirala işlemlerinde 2016 ilk çeyrek itibariyle bir önceki döneme göre 100 milyon dolar küçülme var. Sektörün yaşadığı kaybın yaklaşık yarısı buradan geliyor.”

FAİZ DÜŞTÜ, PAZAR BÜYÜDÜ

GARANTİ Leasing Genel Müdürü Ünal Gökmen, faizlerin bir miktar düşüşü ile leasing pazarında, bu yılın ilk çeyreğinde, sektörün aktif büyüklüğünün ve leasing alacaklarının geçen yıla göre yüzde 15 büyüdüğünü belirterek, şunları söyledi: “Karlılık da buna paralel büyüdü. Bu yılın ilk çeyreğinde leasing şirketleri genel olarak reel sektörü 4 milyar TL’ye yakın fonladı. Sektörün toplam müşteri sayısı yaklaşık 60 bin civarında. Ağırlıklı olarak iş ve inşaat makineleri ile beraber, talaşlı imalat, tekstil ve her türlü üretim makinesinin yer aldığı reel sektör leasingde ağırlığı olan sektörlerdir.”

YATIRIMI FİNANSE EDİYORUZ

DENİZ Leasing Genel Müdürü Kahraman Günaydın, 2016 yılı ilk çeyreğinde leasing işlem hacminin geçen yılın aynı dönemine göre dolar bazında yüzde 10 küçüldüğünü belirterek, şunları söyledi: “Bu yıla da geçen yıla benzer bir şekilde jeopolitik belirsizlikler ve döviz kurlarında yaşanan önemli dalgalanmaların etkisi ile girdik. Leasing, ağırlıklı olarak yatırım mallarının finansmanını sağlayan bir alan olduğu için bu tip olumsuz gelişmelerden en hızlı etkilenen sektörlerden birisi. Yatırım ortamının 2015 yılı başından bu yana çok da olumlu olmadığını, sektörün 2014 yılı sonrası yaşadığı yeni işlem hacmi küçülmesinden çok net görebiliyoruz. 2016 yılı için beklentim 6,5-7 milyar dolar seviyesinde bir işlem hacminin yakalanabileceği yönündeydi, ancak gelen veriler ve mevcut konjonktür nedeniyle 5,5-6,25 milyar dolar bandında bir işlem hacmi öngörüyorum.”

LEASİNG PAZARI

İşlem hacmi 1.3 milyar dolar

Müşteri sayısı 60 bin şirket

Toplam kira alacağı 13 milyar dolar

Reel sektöre sağlanan fon 4 milyar TL

» Daha Fazlası

Faktoring sirketleri ayipli mallardan sorumlu degil!

faktoring sirketleri

Bir kambiyo senedinin ciro yoluyla faktoring firmasına devredilmesi durumunda, senet borçlusu , ‘borçlu değilim, mallar ayıplı’ gibi bahanelere sığınamaz

Faktoring şirketinin faturalandırılmış alacakları devralırken ayrıca aynı alacakla ilgili olarak müşterinin elinde bulunan kambiyo senetlerini de tahsilat amaçlı devraldığına dikkat çeken Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yardımcı Doçent Dr. Tuba Akçura Karaman, faktoring müşterisinin borçlusundan aldığı çeklerin faktoring şirketine ciro yoluyla devredilebildiğini söyledi. Bu konunun 6361 sayılı Kanun'da da açıkça yer aldığını hatırlatan Karaman, "İlgili madde şu şekilde: Bir kambiyo senedinin ciro yoluyla faktoring şirketine devri halinde, kambiyo senedinden dolayı kendisine başvurulan kişi, düzenleyen veya önceki hamillerden biriyle kendi arasında doğrudan doğruya var olan ilişkilere dayanan def'ileri fakto faktoring şirketi kambiyo senedini iktisap ederken bile bile borçlunun zararına hareket etmiş olsun." Hükümde faktoring şirketlerinin ciro yoluyla kambiyo senedi devralabileceğinin kabul edildiğine işaret eden Karaman, "Bu düzenleme ile elinde kambiyo senedi bulunan faktoring şirketine karşı senet borçlusunun artık borçlu değilim, mallar ayıplı gibi def'ileri ileri sürebilmesi mümkün olmuyor" diye konuştu. Karaman, konuyu faktoring işlemi özelinde bir örnekle somutlaştırdı: Mesela, A şirketi B şirketine 500 bin TL'lik ayakkabı satmış olsun. B şirketi de borcunu A şirketine aynı miktarda çek keşide ederek ödesin. Daha sonra A şirketi, F faktoring şirketi ile B şirketinden olan alacağıyla ilgili bir faktoring sözleşmesi imzalayarak bu ilişki çerçevesinde B tarafından keşide edilmiş çekleri faktoring şirketine ciro etsin.. HUKUKİ KORUMA İMKANI

Faktoring şirketi, borçluya karşı çekin sağladığı hukuki talep yoluyla takip başlattığında, B'nin borcun sebebi olan satın aldığı ayakkabıların "ayıplı olduğu veya kendisine hiç teslim edilmediği" savunmalarını Ticaret Kanunu hükümleri ve 6361 sayılı Kanun m. 9/f. 3 uyarınca F şirketine karşı ileri sürememesi gerekir. Zira, faktoring şirketi elinde tuttuğu kambiyo senedi niteliğindeki çekin sağladığı hukuki korumalardan yararlanacak. TEK İSTİSNA KÖTÜ NİYET

Alacağın kambiyo senedine bağlanması ve bu senedin üçüncü bir kişiye ciro edilmesi ile "kıymetli evrak hukukuna" has "soyut bir alacak" yaratılmış olduğunun altını çizen Karaman, "'Soyut alacak' ifadesiyle kastedilen, senet borçlusunun, senedi ciro yoluyla edinmiş kişilere karşı temel borç ilişkisinden kaynaklanan savunmaların ileri sürülememesi. Bu kuralın tek istisnası senedi elinde tutan kişinin kötü niyetli yani borçlunun zararına hareket etmiş olması. Senedi ciro alan kişi kötü niyetli değilse, borçlu senetteki miktarı ödemek zorunda kalır" dedi. YARGITAY'DAN AKSİ KARAR

Karaman, 6361 sayılı Kanun Madde 9/f. 3'ün açık hükmü ve kanun koyucunun iradesini gösteren komisyon gerekçesine rağmen, Yargıtay 19. Hukuk Dairesi'nin 14 Ekim 2015 tarihli, 1159/12752 sayılı kararına konu olayda kambiyo senedi borçlusunun temel borç ilişkisinden doğan defilerini senedi ciro yoluyla devralmış faktoring şirketlerine karşı dahi ileri sürebileceği yönünde karar verdiğine dikkat çekerek, "Yargıtay'ın 19 Hukuk Dairesinin bu kararının, kanunun açık düzenlemesi ve bu düzenlemeye şekil ve anlam veren kanun koyucunun iradesiyle uyuştuğunu söyleyebilmek, maalesef ki mümkün değil" dedi.

» Daha fazlası

Sayfa 1 of 5     1 2 3 4 5 »

Resim Galerisi

makine makina degerleme gayrimenkulu ile birlikte tesis degerleme tekil is makinesi ve makina parki degerleme deniz tasiti degerleme hava tasiti ucak helikopter degerleme helikopter ucak degerleme

Hizmet Konularimiz

Gayrimenkulün ayrılmaz parçası niteliğindeki makine veya üretim tesisi makineleri değerlemesi, UDES’e göre gayrimenkul ve makinesi ile tesis değerlemesi, UFRS’a göre maddi duran varlık değerlemesi, Sigorta değer tespiti, Risk analizi çalışmaları, Tesis yatırımları ilerleme incelemesi, Makine parkları en etkin ve verimli kullanım analizleri, Makine Muayenesi, Enerji Tesisleri (HES-RES- BİOGAZ), Turistik tesisler, Liman ve marinalar, Gemiler-Yatlar, Kullanım hakkı değer tespiti, Fizibilite çalışmaları, Proforma fatura kontrol çalışmaları, şeklinde sıralayabiliriz. Ayrıca; Limanlar, depolama ve yükleme tesisleri, üretim ve ticari amaçlı her tür makine ve techizat değerlemesine ilave olarak;

Bizimle Iletisime Gecin

Her türlü sorunuz için 7/24 iletişime geçebilirsiniz

Adres: Postahane mahallesi, Sungur Cad. Tuzla Vilları No:7, Tuzla İstanbul
GSM 1: +90 553 690 34 77
GSM 2: +90 530 884 77 77
E-mail: info@cengizdegerleme.com
E-mail:
sercancengiz@yahoo.com

kentsel dönüşüm, kentsel dönüşüm değerleme, kentsel dönüşüm analiz, hava taşıtı değerleme, uçak değerleme, helikopter değerleme, deniz taşıtı değerleme, gemi değerleme, yat degerleme, gemi değerleme, ucak ekspertizi, yat ekspertizi, deniz taşıtı ekspertizi, kara taşıtı değerleme, ekspertiz, iş makinesi değerleme, değerleme raporu, fizibilite, fizibilite raporu, leasing ekspertiz, bilirkişilik, spk gayrimenkul degerleme, en iyi ve etkin kullanım etüdü, makine ekipman değerleme, makina ekipman değerleme, sigorta expertizi, sigorta ekspertizi, sigorta eksperi, BDDK değerleme, makine ekipman ekspertizi, lidebir, bddk, spk değerleme, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, gayrimenkul değerleme, taşınmaz değerleme, makina parkı, makine parkı, best use analysis, makina teminat değerleme, leasing değerleme, finansal kiralama, finansal kiralama raporu,  fabrika değerleme, özel projeler, tersane değerleme, hastane değerleme, en etkin kullanım analizi, SPK lisanslı değerleme şirketi, avm değerleme, sigorta ekspertizi, sigorta değerleme, yatırım izleme, yatırım izleme raporu,  SPK lisanslı değerleme raporu, SPK değerleme raporu, UFRS değerleme, uluslararası değerleme standartları, makine değerleme uzmanı, makina değerleme uzmanı, SPK onaylı değerleme şirketi, gemi expertizi, gemi ekspertizi, maden ekspertizi, expertiz, eksper, expertiz raporu, ekspertiz raporu, eksper raporu,  şirket ekspertizi, sektör analizi, UFRS değerleme, bilanço değerleme, leasing degerleme,mali analiz değerlemesi, proje değerleme, yatırım analizi, taşınmaz değerleme, enerji tesisileri değerleme, HES değerleme, RES değerleme, liman ekspertizi, değer tespiti, gemi değeri, uçak değeri, helikopter değeri, mütekabiliyet değerleme, mütekabiliyet, türkiyede yatırım, yatırım danışmanlığı, fizibilite raporu hazırlama, yatırım danışmanlık,  Şirket Aktiflerinin Değerlemesi, Yatırım Projelerinin Fizibilite Analizi, Gayrimenkul Geliştirme, Şehircilik ve Kentsel Dönüşüm, Gayrimenkul Geliştirme Projelerine Danışmanlık, Gayrimenkul Mevzuatı Danışmanlığı, En Etkin ve Verimli Kullanım Analizi, kira bedeli tespiti, gemi değer tespiti, yat değer tespiti, yüzer tesislerin değer tespitleri, ekspertis,  fixed asset valuatiom, valuation of plant and equipment, machinery and equipment valuation, equipment appraisals, equipment valuation, machinery appraisals, machinery valuation, equipment appraisal, machine appraisal, equipment value, machine value, business assets, certified appraiser risk analizi Tesis risk analizi çalışmaları, yangın riskleri, inşaat all risk analizi çalışmaları, ticari ve endüstiyel riskler, mühendislik riskleri, montaj riskleri, makine riskleri, elektronik cihaz riskleri vb. risk analizi çalışmaları konusunda hizmet vermektedir.