Sell and lease back ‘Sat ve geri kirala’nin avantajlari nelerdir

is makinesi degerleme
Finansal kiralamada "Sell and lease back" yani "Sat-Geri Kirala" ile ihtiyacınız olan kaynağı oluşturabilmeniz için menkul ve/veya gayrimenkulunüzü spk lisanlı makine degerleme uzmanı tarafından yapılan leasing kiralama, Sell and lease back yani Sat-Geri Kiralama güncel değerleme ekspertiz çalışmasından sonra tesbit edilen bedel karşılığı ilgili leasing firmasına devredilmesidir. Leasing kuruluşu ile birlikte belirlenecek olan vade dahilinde geri ödemelerinizi yaparak vade sonunda menkul ve/veya gayrimenkullerinize yine siz sahip oluyorsunuz. Burada bazı avantajlar söz konusu olmakta :

Sat Geri Kirala Yönteminin Avantajları

Firmanın bilançosunda aktifleri ve net işletme sermayesi artmakta, özvarlık gelişimi sağlanmaktadır.

Firmanın borçlanma ve likidite rasyoları olumlu etkilenir, bilanço ratingi artmaktadır.

Firmanın aktifine giren haklardan amortisman gideri ayrılması yoluyla vergi matrahı azaltılmaktadır.

Leasing’ e ödenen faiz tutarları her ay doğrudan finansman giderlerine işlenerek vergi matrahı azaltılır.

Firmaya, sat – geri kirala sonucunda defter değerinin çok üzerinde yapılan satışlar ile ilgili olarak, herhangi bir kurumlar vergisi ya da kesilen fatura üzerinden KDV doğmamaktadır.

Sat – geri kirala işleminde tapu malik değiştirmesine rağmen alım satım harcından muaf tutulmaktadır. Böylelikle İşlem başında leasing işlem tutarının sadece binde 4.55’i kadar harç ödenmektedir.

İşlemi örnekle açıklamak gerekirse sell and lease bback leasing kiralama işlemi için firmanızın sahip olduğu dükkân, otel, fabrika binası, arsa, arazi, şirket binası ve depo gibi üzerinde (aktifinde) kayıtlı gayrimenkulü olan veya gayrimenkulleri olmayıp sadece makine teçhizatları bulunan ve özellikle “nakit ihtiyacı” bulunan ve “bankalardan kredi almakta zorlanan” şirketler, bu uygulamadan yararlanarak birçok avantaj yakalayabilirler.

Yeni yatırım yapıp işini büyütmek isteyen ya da nakde ihtiyacı olan bir firma, aktifinde 1.000.000 TL kayıtlı ama piyasa değeri 20.000.000 TL olan binasını;

1- Bir leasing şirketine 20.000.000 TLye satar.

2- 20 milyon lirayı tahsil edip, finansman sorununu çözer.

3- Satıştan doğan kazanç Kurumlar Vergisine tabi olmaz.

4- Satış işlemi KDV’den de istisna tutulur.

5- Satış işleminde, binde 20 yerine binde 4.55 “tapu harcı” alınır.

6- Satışın ardından, leasing şirketi ile sözleşme yaparak, sattığı binayı kiralar.

7-.Ödediği faizleri defterine masraf yazar.

8- Kira ödemesi KDV’den istisna tutulur.

9- Bilançosunda duran varlıklar 1.000.000 TL lira azalırken, dönen varlıklar 20 milyon lira artmış olur.

10- Bu tablo, kamu ihalelerinde şirketin rasyolarını olumlu etkiler.

11- Finansal Kiralama süresinin bitiminde, binayı geri alır. O aşamada para da ödemez.

12- Binanın geri alımı da KDV’den istisna.

13- Binayı şirket üzerine alırken “tapu harcı” da ödemez.

KURUMLAR VERGİSİ İSTİSNASI

Şirketlerin leasing şirketine gayrimenkulleri satmasından doğan kazancın, tamamının kurumlar vergisinden istisna edilmesi için gayrimenkulün “en az iki tam yıl süreyle” şirket aktifte bulunma koşulu aranmaz (Bkz. Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 5/(1)-e maddesinin 6495 sayılı Kanun’un 42.maddesiyle değişen şekli). Yapılan son değişiklikle, gayrimenkulün iki yıl elde bulundurulmasına bağlı yüzde 75 oranındaki kurumlar vergisi istisnası, iki yıl koşulu aranmadan yüzde 100 istisnaya dönüştürülmüştür.

KDV İSTİSNASI

Leasing şirketine satılan gayrimenkul, süre koşulu aranmaksızın, KDV’den de istisna olacak. Leasing şirketinin söz konusu gayrimenkulü kiraya vermesi karşılığında aldığı kira bedeli ve gayrimenkulü kiracıya geri satışı da KDV’den istisna tutulacak (Bkz. KDV Kanunu Md.17/4-y). KDV istisnasının uygulanabilmesi için gayrimenkulün, finansal kiralama şirketlerince bizzat kiracıdan satın alınıp, geriye kiralanması ve kiralamaya konu gayrimenkulün mülkiyetinin, sözleşme süresi sonunda kiracıya devredilecek olması koşulları aranıyor. Görüldüğü gibi, özellikle finansman ihtiyacı olan ya da gayrimenkulü “düşük değerle kayıtlı” olan ve bunu “güncel değerine” yükseltemeyen şirketler için “sat, kirala ve geri al” yöntemi son derece avantajlı.

Firmalar, gayrimenkul ya da makine ve teçhizat gibi yatırımlarını öz kaynaklarıyla finanse edebilecekleri gibi yabancı kaynak da kullanabiliyorlar. Yabancı kaynak deyince ise ilk akla gelen banka kredisi oluyor. Ancak bunun dışında birçok finansman aracı var. Finansal kiralama da (leasing) bunlardan biri.

Normalde finansal kiralama işleminin üç tarafı bulunuyor. Malı finansal kiralama şirketine satan firma (satıcı), kiralayan (finansal kiralama şirketi) ve kiracı. 2012 yılı sonunda yenilenen finansal kiralama yasasındaki en önemli değişikliklerden biri de “sat ve geri kirala” (sale and lease back) işlemlerinin yeni yasa kapsamına alınmasıydı. Bu değişiklik ile finansal kiralama şirketleri tarafından üçüncü bir kişiden alınan malların yanında, bizzat kiracıdan satın alınan malların da finansal kiralamaya konu edilebilmesinin önü açılmış oldu.

Buna paralel olarak vergi yasalarında da değişiklikler yapıldı. Bazı istisnalar geldi. Ancak aşağıda değinilen bu istisnaların sadece gayrimenkuller için uygulanabilir olduğu unutulmamalı.

» Daha Fazlası

Resim Galerisi

makine makina degerleme gayrimenkulu ile birlikte tesis degerleme tekil is makinesi ve makina parki degerleme deniz tasiti degerleme hava tasiti ucak helikopter degerleme helikopter ucak degerleme

Hizmet Konularimiz

Gayrimenkulün ayrılmaz parçası niteliğindeki makine veya üretim tesisi makineleri değerlemesi, UDES’e göre gayrimenkul ve makinesi ile tesis değerlemesi, UFRS’a göre maddi duran varlık değerlemesi, Sigorta değer tespiti, Risk analizi çalışmaları, Tesis yatırımları ilerleme incelemesi, Makine parkları en etkin ve verimli kullanım analizleri, Makine Muayenesi, Enerji Tesisleri (HES-RES- BİOGAZ), Turistik tesisler, Liman ve marinalar, Gemiler-Yatlar, Kullanım hakkı değer tespiti, Fizibilite çalışmaları, Proforma fatura kontrol çalışmaları, şeklinde sıralayabiliriz. Ayrıca; Limanlar, depolama ve yükleme tesisleri, üretim ve ticari amaçlı her tür makine ve techizat değerlemesine ilave olarak;

Bizimle Iletisime Gecin

Her türlü sorunuz için 7/24 iletişime geçebilirsiniz

Adres: Postahane mahallesi, Sungur Cad. Tuzla Vilları No:7, Tuzla İstanbul
GSM 1: +90 553 690 34 77
GSM 2: +90 530 884 77 77
E-mail: info@cengizdegerleme.com
E-mail:
sercancengiz@yahoo.com

kentsel dönüşüm, kentsel dönüşüm değerleme, kentsel dönüşüm analiz, hava taşıtı değerleme, uçak değerleme, helikopter değerleme, deniz taşıtı değerleme, gemi değerleme, yat degerleme, gemi değerleme, ucak ekspertizi, yat ekspertizi, deniz taşıtı ekspertizi, kara taşıtı değerleme, ekspertiz, iş makinesi değerleme, değerleme raporu, fizibilite, fizibilite raporu, leasing ekspertiz, bilirkişilik, spk gayrimenkul degerleme, en iyi ve etkin kullanım etüdü, makine ekipman değerleme, makina ekipman değerleme, sigorta expertizi, sigorta ekspertizi, sigorta eksperi, BDDK değerleme, makine ekipman ekspertizi, lidebir, bddk, spk değerleme, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, gayrimenkul değerleme, taşınmaz değerleme, makina parkı, makine parkı, best use analysis, makina teminat değerleme, leasing değerleme, finansal kiralama, finansal kiralama raporu,  fabrika değerleme, özel projeler, tersane değerleme, hastane değerleme, en etkin kullanım analizi, SPK lisanslı değerleme şirketi, avm değerleme, sigorta ekspertizi, sigorta değerleme, yatırım izleme, yatırım izleme raporu,  SPK lisanslı değerleme raporu, SPK değerleme raporu, UFRS değerleme, uluslararası değerleme standartları, makine değerleme uzmanı, makina değerleme uzmanı, SPK onaylı değerleme şirketi, gemi expertizi, gemi ekspertizi, maden ekspertizi, expertiz, eksper, expertiz raporu, ekspertiz raporu, eksper raporu,  şirket ekspertizi, sektör analizi, UFRS değerleme, bilanço değerleme, leasing degerleme,mali analiz değerlemesi, proje değerleme, yatırım analizi, taşınmaz değerleme, enerji tesisileri değerleme, HES değerleme, RES değerleme, liman ekspertizi, değer tespiti, gemi değeri, uçak değeri, helikopter değeri, mütekabiliyet değerleme, mütekabiliyet, türkiyede yatırım, yatırım danışmanlığı, fizibilite raporu hazırlama, yatırım danışmanlık,  Şirket Aktiflerinin Değerlemesi, Yatırım Projelerinin Fizibilite Analizi, Gayrimenkul Geliştirme, Şehircilik ve Kentsel Dönüşüm, Gayrimenkul Geliştirme Projelerine Danışmanlık, Gayrimenkul Mevzuatı Danışmanlığı, En Etkin ve Verimli Kullanım Analizi, kira bedeli tespiti, gemi değer tespiti, yat değer tespiti, yüzer tesislerin değer tespitleri, ekspertis,  fixed asset valuatiom, valuation of plant and equipment, machinery and equipment valuation, equipment appraisals, equipment valuation, machinery appraisals, machinery valuation, equipment appraisal, machine appraisal, equipment value, machine value, business assets, certified appraiser risk analizi Tesis risk analizi çalışmaları, yangın riskleri, inşaat all risk analizi çalışmaları, ticari ve endüstiyel riskler, mühendislik riskleri, montaj riskleri, makine riskleri, elektronik cihaz riskleri vb. risk analizi çalışmaları konusunda hizmet vermektedir.