Maden Degerlemesi

Maden degerlemesi, değerleme sektörü içerisinde sıkça ihtiyaç duyulan ancak genel değerleme standartları dışında ayrı bir uzmanlık alanı gerektiren konu olması sebebi ile değerleme sektörü içerisinde önemli bir alan olarak karşımıza çıkmaktadır. Konusunda uzman spk lisanlı makine yüksek mühendisi tarafından hazırlanan maden değerleme raporları ile bağımsız ve tarafsız olarak birçok firmaya hizmet verilmektedir. Maden değerlemesinde tüvenan cevherlerin ocaklardan çıkarılması ve yararlı minerallerin gangdan ayrılması için yapılan zenginleştirme işlemlerinin tümü bir maliyete sahiptir. Maden ekspertiz çalışması maden değerlemesi ve maden iş makineleri değerlemesi konularında spk maden değerleme raporu hazırlanması konularında hizmet vermekteyiz. Görünür rezervler değerlemesi, Muhtemel rezervler değerlemesi, Mümkün rezervler değerlemesi, Baz alınan rezervler ve Temel rezervler değerlemesi, Jeolojik rezervler değerlemesi, iş makineleri değerlemesi, maden makine parkı değerlemesi spk lisanslı makine mühendisleri tarafından maden ekspertizi çalışması yapılmaktadır.

Madencilik yatırımlarından kâr sağlanabilmesi için yatağın belli bir kalite ve miktarda cevhere sahip olması gerekir. Elde edilecek cevherin miktarı ise, tamamen doğal olan tenör ve rezerv miktarıdır. Maden dışında maden makinesi değerlemesi, maden iş makineleri değerlemesi, maden makine parkı değerlemesi gibi konularda maden değerleme raporu içererisinde spk lisanlı makine mühendisleri tarafından hazırlanmaktadır.

Rezervleri 5 sınıf altında toplamak mümkündür:

1. Görünür rezervler değerlemesi

2. Muhtemel rezervler değerlemesi

3. Mümkün rezervler değerlemesi

4. Baz alınan rezervler (Temel rezervler) değerlemesi

5. Jeolojik rezervler değerlemesi

Rezerv Hesapları

Jeolojik prospeksiyon ile başlayan rezerv tespit çalışmaları detay jeolojik etüt ve sondajlarla devam etmektedir. Yapılan tüm bu çalışmalar boyunca sırasıyla mümkün rezerv, muhtemel rezerv ve görünür rezerv kavramları tespit edilierek Simülasyon ve 3D Modelleme programları ile sanal ortama aktarılan rezerv, ileriki aşamalarda yapılacak fizibilite çalışmaları ile birlikte gerek ekipman seçimi gerek ise üretim yöntemi seçimini doğrudan etkiler. Bu modellemeler, Kurulacak olan işletmenin maksimum seviyede verimle çalışmasına veya mevcut üretimde yapılacak operasyonel yaklaşımlar ile gözle görülür bir verim artışı yaşanmasına zemin hazırlanmaktadır.

Mümkün Rezerv:

Boyutları hiçbir şekilde belirlenmemiş olan ve varlığı ancak ümit edilen maden kütlesini ifade eden kavramdır. Prospeksiyon çalışmaları, jeolojik ve jeofizik etüdleri kısmen tamamlanmış olup, genel jeolojik yapıya ve varlığı belirlenmiş olan diğer rezerv sınıflarına dayanak bulunacağı ümit edilen, fakat arama işlemlerinin yapılmamış veya yok denecek kadar yetersiz olması nedeni ile lokasyonu ve uzantıları hiçbir şekilde tarif edilemeyen rezerv tahminidir. Dolayısı ile işletme ve planlama çalışmalarında üretim planına etki yapmayan rezerv sınıfıdır. Mümkün rezerv, işletilebilirlik açısından yapılan ekonomik hesaplara dahil edilmez.Pratikte mümkün rezervin hata sınırı genellikle ± % 50'nin üzerinde kabul edilir.

Muhtemel Rezerv:

İki boyutu ile belirlenmiş olan ve devamlılığı konusunda görünür rezerve nazaran daha büyük risk taşıyan maden kütlesini belirleyen bir kavramdır. Prospeksiyon çalışmaları, jeolojik ve jeofizik etüdleri tamamlanan, madenin muhtemel bulunduğunu gösteren jeolojik etkenler bu aşamada bilinmektedir. Kuyu, yarma, galeri gibi madencilik faaliyetlerinin veya sondajların çok geniş aralıklarla yapılmış olması nedeniyle sınırları ve devamlılığı görünür rezervde olduğu kadar gerçekçi ve etkili değildir. Dolayısıyla işletme hesaplarına ve planlama çalışmalarına esas teşkil edilebilecek belirliliğe erişmesi için ilave arama çalışmalarını gerektiren rezerv sınıfıdır.Pratikte muhtemel rezervin hata sınırı genellikle ± % 20-40 olarak kabul edilir.

Görünür Rezerv:

Ana kuyu, tali kuyu, galeri, kılavuz, başyukarı, başaşağı, desandri, yarmalar vasıtasıyla dört yanı, devamlılık arz eden muntazam yataklarda ise üç yanı (diğer bir yanı birkaç sondajla) açılmış bulunan maden kesimlerini belirleyen rezerv kavramıdır. Görünür rezerv kısmında istihsal için gerekli olan bilgilerin tespit edilmiş olması istenir. Bu bilgiler genellikle; Maden kalitesi, hidrojeolojik şartlar, yataklanma durumu, rezerv sınırı, mineralizasyon durumu ve dağılışı, tektonik karakterler ve jeolojik faktörler hakkındadır. Görünür rezerv işletmelerde ihzarat durumuna göre; “çıkarılmaya hazır” ve “çıkarılmaya hazır değil” (belirli) diye iki ayrı rakamla ifade edilir. Pratikte görünür rezervin hata sınırı, çok iyi bilinen yataklarda ± % 5, genellikle ± % 20 olarak kabul edilmektedir.

Resim Galerisi

makine makina degerleme gayrimenkulu ile birlikte tesis degerleme tekil is makinesi ve makina parki degerleme deniz tasiti degerleme hava tasiti ucak helikopter degerleme helikopter ucak degerleme

Hizmet Konularimiz

Gayrimenkulün ayrılmaz parçası niteliğindeki makine veya üretim tesisi makineleri değerlemesi, UDES’e göre gayrimenkul ve makinesi ile tesis değerlemesi, UFRS’a göre maddi duran varlık değerlemesi, Sigorta değer tespiti, Risk analizi çalışmaları, Tesis yatırımları ilerleme incelemesi, Makine parkları en etkin ve verimli kullanım analizleri, Makine Muayenesi, Enerji Tesisleri (HES-RES- BİOGAZ), Turistik tesisler, Liman ve marinalar, Gemiler-Yatlar, Kullanım hakkı değer tespiti, Fizibilite çalışmaları, Proforma fatura kontrol çalışmaları, şeklinde sıralayabiliriz. Ayrıca; Limanlar, depolama ve yükleme tesisleri, üretim ve ticari amaçlı her tür makine ve techizat değerlemesine ilave olarak;

Bizimle Iletisime Gecin

Her türlü sorunuz için 7/24 iletişime geçebilirsiniz

Adres: Postahane mahallesi, Sungur Cad. Tuzla Vilları No:7, Tuzla İstanbul
GSM 1: +90 553 690 34 77
GSM 2: +90 530 884 77 77
E-mail: info@cengizdegerleme.com
E-mail:
sercancengiz@yahoo.com

maden degerlemesi, Görünür rezervler değerlemesi, Muhtemel rezervler değerlemesi, Mümkün rezervler değerlemesi, Baz alınan rezervler Temel rezervler değerlemesi, Jeolojik rezervler değerlemesi, spk maden değerlemesi, makine maden değerlemesi, maden makinesi değerlemesi, iş makineleri değerlemesi,maden makine parkı değerlemesi,maden degerlemesi,maden degeri,maden ekspertiz,maden eksper raporu,spk maden degerleme,spk maden eksperi,maden ekspertizi, maden expertiz konularına hizmet verilmektedir.