MAKINE DEGERLEME RAPORU HAZIRLANMASI

Makine tesis değerleme raporu hazırlayan spk lisanslı eksperlerin öncelikle değerleme kavramına vakıf olmaları önem arz etmektedir. Bu konuda uzman olan spk lisanslı makine mühendisleri, spk lisanslı makine yüksek mühendislerinin aşağıda belirtilmiş olan çalışmaları makine değerleme raporu hazırlamaları beklenmektedir.

Makine Ekipman Degerlemesi; Tekil makineler ile bağımsız makine bazında veya tesis içerisinde bulunan tüm üretim hattı ve yardımcı tesisleri ile bir bütün olarak makinelerin incelenmesi ve raporlanması hizmeti verilmektedir. Tesis içerisinde bulunan aynı sınıfta yer alan maddi varlıklar, bazılarının secilerek yeniden değerlemeye tabi tutulması önlenmesi amacı ile eş zamanlı olarak saha ekspertiz çalışması gerçekleştirilerek makine değerlemeye tabi tutulur. Tesis içerisinde bulunana sadece makineler değil, mobilya, demirbaş, büro cihazları ve motorlu taşıtlar da bir işletme içerisinde yer alan varlıklar olarak ifade edilmektedir. Bu sebeble talep edilmesi durumunda işletme içinde yer alan bağımsız makine veya makineler topluluğu, taşınmazlar hariç olmak üzere, tüm üretim hattı ve yardımcı tesisleri ile bir bütün olarak tesisin tamamına makine ve ekipman parkuru olarak değerlendirilmektedir. Tekil mekine değerlemesi ve Makine parkuru değerlemesi için güncel piyasa değer tespiti spk lisanslı makine mühendisi tarafından makine değerlemesi raporu hazırlanarak yapılmaktadır.

Makine degerleme ve Makine tespit İthalatı yapan firma tarafından Gümrük Müdürlüğü’nün talep dilekçesi, gümrük giriş beyannamesi ve makina fatura (tercüme edilmiş) alınarak, 1 bilirkişi ve 2 eksper ataması için Yönetim Kurulu’na sunuş yapılır. Yönetim Kurulu’ndan çıkan karar doğrultusunda Odamız ilgili personeli, bilirkişi ve eksperlerle birlikte Gümrük Müdürlüğü’nde makinanın yaş tespiti yapılır. İthalatçı firma tarafından ücret tarifesine göre ücreti yatırtılır, İlgili gümrük tebliği gereğince makine ekspertiz raporu hazırlanır.Yurtdışında değerlenecek Makinalarla İlgili Tespit Yurtdışına tamir, kalibrasyon veya benzeri işlemler için gönderilecek makina, cihaz v.b. ile ilgili olarak dilekçe, gümrük giriş beyannamesi, fatura fotokopisi, varsa garanti belgesi fotokopisi, broşürü, alınarak, Oda ücret tarifesine göre ücreti yatırılır. Odamızca tespit edilen zamanda konu ile ilgili eksper ile birlikte Ticaret ve Sanayi Müdürlüğü personeli mahallinde arızalı makine veya cihazlarla ilgili tespiti yapar, İlgili gümrük tebliği gereğince spk lisanslı makine ekspertiz raporu hazırlanır.

Tekil Makine Muayenesi; Tekil makine değerlemesi sırasında fiziki görünüm incelemesi, fatura-proforma fatura içeriği uyum incelemesi ve raporlanması gibi değişik konularda konusunda uzman makine mühendisleri tarafından saha ekspertiz çalışması gerçekleştirilerek raporlanması yapılmaktadır.

Makine Etiket Kimlik Bilgisi Eklenmesi; Banka yada leasing firması kuruluşa ait olan makinelerle ilgili olarak fatura içeriği uyum incelemesi yapılarak, makine üzerinde açıklayıcı etiket yapıştırılması ve raporlanması işlemi konularında uzman spk lisanslı makine mühendisleri tarafından yapılmaktadır.

İş Makinesi Değer Tespiti;İş makinesi ve tekil üretim makineleri değerleme çalışması ve raporlaması merkez ve yakın bölgelerimizde en geç 2 iş gününde rapor teslim imkanı sunulmaktadır.

Proforma fatura kontrolü Proforma fatura bir teklif faturasıdır. Hiç bir mali yükümlülük yaratmamaktadır. Bu fatura karşılığı mal sevkiyatı yapılmaz ve para ödenmez.Bu fatura, satıcı tarafından alıcı adına düzenlenen ve yapılan anlaşma ile ilgili her türlü detayı gösteren ön faturadır. Malın cinsi, miktarı, birim fiyatı, toplam tutarı, döviz cinsi, son yükleme tarihi, teslim şekli, ödeme şekli gibi her türlü detay gösterebilir.Alıcının ön hazırlık yapabilmesi için önemli olan bu faturalar, kesin fatura niteliği taşımaz. Bu sebeple bu tarz faturaların doğruluğunun leasing firmaları ve finans kuruluşları tarfafından aeraştırılması büyük önem taşımaktadır. proforma fatura kontrolü konusunda deneyimli SPK Lisanslı makine değerleme uzmanı tarafından hazırlanan makine değerleme raporları kullanılmaktadır

Danışmanlık Ve Şirketlere Özel Çözümler Şirket birleşmeleri, satınalmalar, rtaklıktan ayrılma, hisse devr,, eski mekipmanların elden çıkarılması, muhasebesel kayıtlarda ufrsye göre düzenleme yapılması vb. her türlü durumda makinelerin fabrikaların ve gayrimenkul içerisinde bulunan her türlü tesisatların ikame değeri, rayiç değeri, satış değeri, satınalma değeri, sigporta değerinin tespiti konusunda deneyimli SPK Lisanslı makine değerleme uzmanı tarafından hazırlanan makine değerleme raporları kullanılmaktadır

Resim Galerisi

makine makina degerleme gayrimenkulu ile birlikte tesis degerleme tekil is makinesi ve makina parki degerleme deniz tasiti degerleme hava tasiti ucak helikopter degerleme helikopter ucak degerleme

Hizmet Konularimiz

Gayrimenkulün ayrılmaz parçası niteliğindeki makine veya üretim tesisi makineleri değerlemesi, UDES’e göre gayrimenkul ve makinesi ile tesis değerlemesi, UFRS’a göre maddi duran varlık değerlemesi, Sigorta değer tespiti, Risk analizi çalışmaları, Tesis yatırımları ilerleme incelemesi, Makine parkları en etkin ve verimli kullanım analizleri, Makine Muayenesi, Enerji Tesisleri (HES-RES- BİOGAZ), Turistik tesisler, Liman ve marinalar, Gemiler-Yatlar, Kullanım hakkı değer tespiti, Fizibilite çalışmaları, Proforma fatura kontrol çalışmaları, şeklinde sıralayabiliriz. Ayrıca; Limanlar, depolama ve yükleme tesisleri, üretim ve ticari amaçlı her tür makine ve techizat değerlemesine ilave olarak;

Bizimle Iletisime Gecin

Her türlü sorunuz için 7/24 iletişime geçebilirsiniz

Adres: Postahane mahallesi, Sungur Cad. Tuzla Vilları No:7, Tuzla İstanbul
GSM 1: +90 553 690 34 77
GSM 2: +90 530 884 77 77
E-mail: info@cengizdegerleme.com
E-mail:
sercancengiz@yahoo.com

kentsel dönüşüm, kentsel dönüşüm değerleme, kentsel dönüşüm analiz, hava taşıtı değerleme, uçak değerleme, helikopter değerleme, deniz taşıtı değerleme, gemi değerleme, yat degerleme, gemi değerleme, ucak ekspertizi, yat ekspertizi, deniz taşıtı ekspertizi, kara taşıtı değerleme, ekspertiz, iş makinesi değerleme, değerleme raporu, fizibilite, fizibilite raporu, leasing ekspertiz, bilirkişilik, spk gayrimenkul degerleme, en iyi ve etkin kullanım etüdü, makine ekipman değerleme, makina ekipman değerleme, sigorta expertizi, sigorta ekspertizi, sigorta eksperi, BDDK değerleme, makine ekipman ekspertizi, lidebir, bddk, spk değerleme, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, gayrimenkul değerleme, taşınmaz değerleme, makina parkı, makine parkı, best use analysis, makina teminat değerleme, leasing değerleme, finansal kiralama, finansal kiralama raporu,  fabrika değerleme, özel projeler, tersane değerleme, hastane değerleme, en etkin kullanım analizi, SPK lisanslı değerleme şirketi, avm değerleme, sigorta ekspertizi, sigorta değerleme, yatırım izleme, yatırım izleme raporu,  SPK lisanslı değerleme raporu, SPK değerleme raporu, UFRS değerleme, uluslararası değerleme standartları, makine değerleme uzmanı, makina değerleme uzmanı, SPK onaylı değerleme şirketi, gemi expertizi, gemi ekspertizi, maden ekspertizi, expertiz, eksper, expertiz raporu, ekspertiz raporu, eksper raporu,  şirket ekspertizi, sektör analizi, UFRS değerleme, bilanço değerleme, mali analiz değerlemesi, proje değerleme, yatırım analizi, taşınmaz değerleme, enerji tesisileri değerleme, HES değerleme, RES değerleme, liman ekspertizi, değer tespiti, gemi değeri, uçak değeri, helikopter değeri, mütekabiliyet değerleme, mütekabiliyet, türkiyede yatırım, yatırım danışmanlığı, fizibilite raporu hazırlama, yatırım danışmanlık,  Şirket Aktiflerinin Değerlemesi, Yatırım Projelerinin Fizibilite Analizi, Gayrimenkul Geliştirme, Şehircilik ve Kentsel Dönüşüm, Gayrimenkul Geliştirme Projelerine Danışmanlık, Gayrimenkul Mevzuatı Danışmanlığı, En Etkin ve Verimli Kullanım Analizi, kira bedeli tespiti, gemi değer tespiti, yat değer tespiti, yüzer tesislerin değer tespitleri, ekspertis,  fixed asset valuatiom, valuation of plant and equipment, machinery and equipment valuation, equipment appraisals, equipment valuation, machinery appraisals, machinery valuation, equipment appraisal, machine appraisal, equipment value, machine value, business assets, certified appraiser risk analizi Tesis risk analizi çalışmaları, yangın riskleri, inşaat all risk analizi çalışmaları, ticari ve endüstiyel riskler, mühendislik riskleri, montaj riskleri, makine riskleri, elektronik cihaz riskleri vb. risk analizi çalışmaları konusunda hizmet vermektedir.