Yeni Makine kredilerine vergi istisnasi nasil oluyor?

Posted by F. Sercan CENGİZ ,

Makine değerleme sektörü için önemli bir gelişme gerçekleşmiştir. Buna göre Makine teçhizat ve makine parkı alımında banka ve sigorta vergisi istisnası sınırları belirlenmiştir. Buna göre Makine ve teçhizatın finansmanı için kullanılan krediler dolayısıyla lehe alınan paralardan banka ve sigorta muameleleri vergisinden istisna tutulması kararlaştırıldı.İmalat sanayisinde ve üretimde kullanılmak üzere alınan makine ve teçhizatların finansmanı için sanayi işletmelerince kullanılan ve kullanılacak krediler dolayısıyla alınan paralar banka ve sigorta muameleleri vergisinden (BSMV) istisna tutulması ile ilgili usul ve esaslar belirlenmiş oldu.

Buna göre, Sanayi Sicili Kanunu kapsamında sanayi sicil belgesine sahip olan sanayi işletmelerince imalat sanayinde kullanılmak üzere alınan makine ve teçhizatın finansmanı için bu işletmeler tarafından kullanılan krediler banka ve sigorta muameleleri vergisinden istisna tutulacaktır.

Sanayi sicil belgesi olmak koşuluyla gerçek veya tüzel kişilik bünyesinde faaliyette bulunan tüm sanayi işletmeleri, bunlarla ilişik olan imalat ve üretim faaliyetlerine ilişkin alacakları yeni makine ve teçhizatın finansmanı için kullandıkları krediler dolayısıyla istisnadan faydalanabilecek.Bu istisnadan yararlanabilmek için makine ve teçhizatın imalat ve üretim işlerinde kullanılabilecek mahiyette olması gerekecek.

Üretim ve imalat makineleri dışında, imalat ve üretimle doğrudan ilgisi olmayan büro malzemeleri, demirbaşlar, trafik tescil kuruluşlarınca tescil edilen taşıt araçları makine ve teçhizat kapsamına girmemektedir. Ancak Sanayi işletmesinin faaliyet konusu imalat ve üretim işleri olan ve bu makineler tesisi için için ayrılmaz nitelikte bulunan, imalatla ve üretimle doğrudan ilgisi olan iş makineleri için kullanılan krediler istisna kapsamında yer almaktadır. Bu hususa özellikle dikkat edilmesi gerekmektedir.

Bununla birlikte bir bütün halinde teslimi teknik olarak mümkün olmadığı için parçalar halinde alınan ve montajı tesiste gerçekleştirilen makine ve teçhizat için kullanılan kredilerde istisnadan yararlanabilecektir . Dikkat edilmesi gereken bir başka husus ise makine ile birlikte satın alınan ve makinenin ayrılmaz parçası niteliğinde olanlar hariç olmak üzere, makineden ayrı olarak alınmış olan eklentiler ve makineyle birlikte alınsa dahi yedek parçalar, istisna kapsamında değerlendirilmemektedir.

İSTİSNA UYGULAMASINDA İZLENECEK YOL NEDİR?

İstisna kapsamında kredi kullanmak isteyen sanayi işletmeleri için sanayi sicil belgesi ile makine ve teçhizat alımına ilişkin proforma fatura veya kredi başvuru tarihinden önceki 7 gün içinde düzenlenmiş satış faturasının birer nüshasını kredi kullanılacak olan finans kuruluşuna ibraz etmeleri gerekmektedir.

Yeni kurulan veya henüz sanayi sicil belgesi alamamış olan sanayi işletmeleri ile sanayi sicil belgesinde yer almayan bir imalat ve üretim alanında faaliyette bulunansanayi işletmelerince imalat ve üretim faaliyetlerinde kullanılmak üzere alınan yeni makine ve teçhizatın finansmanı için kullanılan krediler için de kredinin kullanıldığı tarihten itibaren istisnadan yararlanılabilmesi mümkün olabilmektedir.

İstisna uygulanacak kredi tutarı meblağı, yurt içi alımlarda satış faturasında yer alan vergiler dahil tutarı, ithalatta ise ithalat işlemine ilişkin ödenen her türlü vergi, resim, harç ve paylar ile ihracatçının düzenlediği fatura ve benzeri belgede yer alan bedel toplamını aşamayacaktır.

Resim Galerisi

makine makina degerleme gayrimenkulu ile birlikte tesis degerleme tekil is makinesi ve makina parki degerleme deniz tasiti degerleme hava tasiti ucak helikopter degerleme helikopter ucak degerleme

Hizmet Konularimiz

Gayrimenkulün ayrılmaz parçası niteliğindeki makine veya üretim tesisi makineleri değerlemesi, UDES’e göre gayrimenkul ve makinesi ile tesis değerlemesi, UFRS’a göre maddi duran varlık değerlemesi, Sigorta değer tespiti, Risk analizi çalışmaları, Tesis yatırımları ilerleme incelemesi, Makine parkları en etkin ve verimli kullanım analizleri, Makine Muayenesi, Enerji Tesisleri (HES-RES- BİOGAZ), Turistik tesisler, Liman ve marinalar, Gemiler-Yatlar, Kullanım hakkı değer tespiti, Fizibilite çalışmaları, Proforma fatura kontrol çalışmaları, şeklinde sıralayabiliriz. Ayrıca; Limanlar, depolama ve yükleme tesisleri, üretim ve ticari amaçlı her tür makine ve techizat değerlemesine ilave olarak;

Bizimle Iletisime Gecin

Her türlü sorunuz için 7/24 iletişime geçebilirsiniz

Adres: Postahane mahallesi, Sungur Cad. Tuzla Vilları No:7, Tuzla İstanbul
GSM 1: +90 553 690 34 77
GSM 2: +90 530 884 77 77
E-mail: info@cengizdegerleme.com
E-mail:
sercancengiz@yahoo.com

makine degerleme,makine teçhizat, sanayi işletmesi, kentsel dönüşüm, kentsel dönüşüm değerleme, kentsel dönüşüm analiz, hava taşıtı değerleme, uçak değerleme, helikopter değerleme, deniz taşıtı değerleme, gemi değerleme, yat degerleme, gemi değerleme, ucak ekspertizi, yat ekspertizi, deniz taşıtı ekspertizi, kara taşıtı değerleme, ekspertiz, iş makinesi değerleme, değerleme raporu, fizibilite, fizibilite raporu, leasing ekspertiz, bilirkişilik, spk gayrimenkul degerleme, en iyi ve etkin kullanım etüdü, makine ekipman değerleme, makina ekipman değerleme, sigorta expertizi, sigorta ekspertizi, sigorta eksperi, BDDK değerleme, makine ekipman ekspertizi, lidebir, bddk, spk değerleme, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, gayrimenkul değerleme, taşınmaz değerleme, makina parkı, makine parkı, best use analysis, makina teminat değerleme, leasing değerleme, finansal kiralama, finansal kiralama raporu,  fabrika değerleme, özel projeler, tersane değerleme, hastane değerleme, en etkin kullanım analizi, SPK lisanslı değerleme şirketi, avm değerleme, sigorta ekspertizi, sigorta değerleme, yatırım izleme, yatırım izleme raporu,  SPK lisanslı değerleme raporu, SPK değerleme raporu, UFRS değerleme, uluslararası değerleme standartları, makine değerleme uzmanı, makina değerleme uzmanı, SPK onaylı değerleme şirketi, gemi expertizi, gemi ekspertizi, maden ekspertizi, expertiz, eksper, expertiz raporu, ekspertiz raporu, eksper raporu,  şirket ekspertizi, sektör analizi, UFRS değerleme, bilanço değerleme, mali analiz değerlemesi, proje değerleme, yatırım analizi, taşınmaz değerleme, enerji tesisileri değerleme, HES değerleme, RES değerleme, liman ekspertizi, değer tespiti, gemi değeri, uçak değeri, helikopter değeri, mütekabiliyet değerleme, mütekabiliyet, türkiyede yatırım, yatırım danışmanlığı, fizibilite raporu hazırlama, yatırım danışmanlık,  Şirket Aktiflerinin Değerlemesi, Yatırım Projelerinin Fizibilite Analizi, Gayrimenkul Geliştirme, Şehircilik ve Kentsel Dönüşüm, Gayrimenkul Geliştirme Projelerine Danışmanlık, Gayrimenkul Mevzuatı Danışmanlığı, En Etkin ve Verimli Kullanım Analizi, kira bedeli tespiti, gemi değer tespiti, yat değer tespiti, yüzer tesislerin değer tespitleri, ekspertis,  fixed asset valuatiom, valuation of plant and equipment, machinery and equipment valuation, equipment appraisals, equipment valuation, machinery appraisals, machinery valuation, equipment appraisal, machine appraisal, equipment value, machine value, business assets, certified appraiser risk analizi Tesis risk analizi çalışmaları, yangın riskleri, inşaat all risk analizi çalışmaları, ticari ve endüstiyel riskler, mühendislik riskleri, montaj riskleri, makine riskleri, elektronik cihaz riskleri vb. risk analizi çalışmaları konusunda hizmet vermektedir.