Risk Analizi Raporu Hazirlanmasi

Sigorta risk analizi raporu hazırlayan eksperlerin öncelikle risk kavramına vakıf olmaları çok önemlidir. Konusunda uzman olan spk lisanslı makine mühendisleri, spk lisanslı makine yüksek mühendisleri, gemi inşaat mühendisleri, endüstri mühendisleri ağırlıklı olarak çalışan sektörde eksperler tercihen SPK lisanslı makine mühendisi olmalı ve aşağıda belirtilmiş olan çalışmaları makine değerleme raporu hazırlamaları beklenmektedir.

Sigorta Risk Analizi konusunda hakkında deneyim ve eğitim sahibi, objektif yaklaşıma sahip uzman risk mühendislerince ilgili tesisin veya nesnenin tehlike riski yönünden teftişi ve raporlanması olarak adlandırılmaktadır .Risk olağanüstü karmaşık ve zorlu bir konu olması sebebi ile tüm şirketler risk ile karşı karşıya kalmaktadırlar. Ancak tesislerin bu riski nasıl yönettikleri -ve bu riskleri yönetmenin maliyeti -büyüyen bir şirket ile duraksayan bir şirket arasında farklılık olarak kendini göstermektedir.

Risk analizi çalışması sonrasında, üzerinde çalışılan tesiste veya nesnede tespit edilen risklerin neden sonuç ilişkisiyle anlatıldığı bir rapor oluşturulması amaçlanmaktadır. Olabilecek muhtelif hasar senaryoları ele alınarak, olası azami hasar, poliçe yapısına bağlı olarak hesaplanır. Son olarak, sahip olduğu tehlike risklerinin azaltılması için, işletmeye yönelik öneriler listesi, sigortalının da sigortacının da uzun vadede menfaatini gözetecek şekilde hazırlanarak rapor tamamlanır ve sigortalı bu hususta bilgilendirilir.

Sigorta eksperi sahip olduğu mühendislik bilgilerini ve eksperlik deneyimini sigorta genel şartlarıyla birleştirerek, sigortacılık sektöründe bir marka olmayı amaç edinmiştir. Tesislerde, işyerlerinde, apartmanlarda meydana gelmesi muhtemel risklerin ne olduğu konusunda, mühendis eksper kadromuzla firmalara yol gösterici olmak hedef alınmaktadır.

Risk Analizinin, mühendis sigorta eksperi gözüyle yapılması durumunda tesisinizdeki risklerin minimize olacağı aşikardır. Zira, sigorta eksperleri, meslekleri itibarıyla nereden nasıl bir riske maruz kalabileceğinizi, hangi durumda ne gibi bir hasar meydana geleceği, meydana gelmesi muhtemel hasarların ne boyutlarda olacağı gibi yaşanmış tecrüblerden yola çıkarak sizleri fikir sahibi yapacaktır.

10 yılı aşkın tecrübelerimizle ve olaylara farklı açıdan bakabilme yeteneğimizle, tesislerdeki riskleri minimuma indirmek amaç edinilmektedir.

Hem mühendis kadrosu hem de hasar tespit çalışmalarında tecrübeleriyle bu konuda en büyük danışmanınız olacaktır.

Bir şirketin ihtiyaçlarına uygun sigorta programı analizi yapılması sigorta piyasa şartları ne durumda olursa olsun fayda sağlayan bir çalışmadır. Gelişmiş risk yönetim çalışmaları bir şirketin daha fazla riski üzerinde tutmasını, sigorta poliçelerinde daha iyi pazarlık gücüne sahip olmasını ve alternatif finansman ve transfer yöntemlerinin uygulanmasını kolaylaştıracaktır.

Müşterilerimizin mevcut sigorta poliçelerini kontrol ederek, eksik yönleri tespit edilip, yapılan risk analizi sonuçlarına göre en uygun sigorta programı dizayn edilir. Risk her yerdedir. Risk ileride kazanılacak gelirlerin dalgalanması, stratejik kararların ve seçimlerin belirsiz sonuçları veya planlanmayan veya istenmeyen olayların olma ihtimalidir.

Şirketin, riskleri yönetmek ve risk yönetimi faaliyetlerini koordine etmek üzere stratejisi olması tehditlere ve operasyonel belirsizliklere karşı önlem alabilmek açısından önemlidir. Bununla birlikte, rekabet avantajı adına risk yönetimi hayati bir yönetim tekniği ve süreci olup rakiplerden farklılaşmak için de kullanılabilecek önemli bir yöntemdir.

Risk analizi çalışmalarında riziko adresinde bakılan başlıca husular:

Yangın Riski : Riziko adresinde bulunan emtianın kullanılan makinelerin daha doğrusu eğer ortada bir üretim varsa üretimi gerçekleştiren aletlerin ve retilen malın ısıya ateşe karsı duyarlılığı. Bunun yanında riziko adresinde alınan tedbirlerin durumu yangın söndürme cihazları dolapları, yangın ihbar sistemleri, havalandırma tertibatı, ısıtmanın sağlanma durumu gibi faktörler irdelenmektedir.

Deprem Riski : Riziko adresinin yer aldığı topografyanın (çevrenin) zeminin konumu litolojisi(kökeni) yapıda çatlakların olup olmadığı, yapının inşaa konumu( yapının inşaatı yapılırken kullanılan malzemenin kalitesi), T.C. sınırları dahilinde Riziko adresinin deprem noktalarıyla ( Fay hatları ve onun kolları ) olan ilişkisi baş rolü oynamaktadır.

Hırsızlık Riski : Riziko adresinde bulunan malların kıymet durumuna doğru orantılı olarak tedbirlerin maksimuma çıkartılıp çıkartılmadığı, alarm sisteminin olup olmadığı, tesiste ne gibi önlemler alındığı, güvenlik kamera sayısı ve durumu güvenlik birimlerinin durumu ve merkezin adrese uzaklığı. Depolanan ve giren çıkan mal kayıtlarının düzenli bir şekilde tutulup tutulmadığı ve en önemlisi Sigorta ettiren konuya hassiyeti iredelenmektedir.

Sel ve Toprak Kayması Riski: Sel ve toprak kayması riski Riziko adresinin bulunduğu yerin topografyası önem taşır. Ekspertize konu riziko adresinde eğimin doğru olup olmadığı incelenmelidir. Yapıda bulunan deponun güvenirliği su basma riskinin araştırılması bakımından önem teşkil eder. Burada temelin durumuda önemlidir. Herhangi bir sel veya toprak kayması sonucunda zayıf olan temeller yerinden oynayıp yıkılmalara neden olabilir.

Dahili su Riski: Yapı içindeki tesisatın bakımı güvenirliği, çatının yapısı ( eternit, ahşap, çelik kons., teras ) binanın tüm iç tesisatının ortalıkta gözüküp güzükmediği ve kullanılan ürünlerin kalitesi gibi konular irdelenmektedir.

Çevresel Etkilerden Doğabilecek Riskler: Riziko adresinin çevresinde bulunan yapıların yaptığı üretimler, yola olan uzaklığı( araç çarpması) adresin bulunduğu yerin çevresel durumu ( göç ortamı,gecekondu,villa,sanayi sitesi, bina,fabrika...... gibi) çok önem teşkil etmektedir.

Risk danışmanlarımız konusunda uzmanlaşmış sigortacılardan oluşmaktadırlar. Sektörel bazda şirketlerin karşılaşabileceği riskleri ve doğabilecek sonuçları göz önüne alarak bir risk haritası hazırlarlar.Bu yöntemle doğabilecek riskleri en aza indirgemeyi amaçlamaktadırlar. Mevcut risklerin yanı sıra potansiyel riskler belirlenerek klasik sigorta çözümlerinin yanı sıra alternatif çözüm yolları da önerilmektedir. Riskler belirlendikten sonra müşterinin ihtiyaçlarına uygun optimal sigorta programı hazırlanır.

Resim Galerisi

makine makina degerleme gayrimenkulu ile birlikte tesis degerleme tekil is makinesi ve makina parki degerleme deniz tasiti degerleme hava tasiti ucak helikopter degerleme helikopter ucak degerleme

Hizmet Konularimiz

Gayrimenkulün ayrılmaz parçası niteliğindeki makine veya üretim tesisi makineleri değerlemesi, UDES’e göre gayrimenkul ve makinesi ile tesis değerlemesi, UFRS’a göre maddi duran varlık değerlemesi, Sigorta değer tespiti, Risk analizi çalışmaları, Tesis yatırımları ilerleme incelemesi, Makine parkları en etkin ve verimli kullanım analizleri, Makine Muayenesi, Enerji Tesisleri (HES-RES- BİOGAZ), Turistik tesisler, Liman ve marinalar, Gemiler-Yatlar, Kullanım hakkı değer tespiti, Fizibilite çalışmaları, Proforma fatura kontrol çalışmaları, şeklinde sıralayabiliriz. Ayrıca; Limanlar, depolama ve yükleme tesisleri, üretim ve ticari amaçlı her tür makine ve techizat değerlemesine ilave olarak;

Bizimle Iletisime Gecin

Her türlü sorunuz için 7/24 iletişime geçebilirsiniz

Adres: Postahane mahallesi, Sungur Cad. Tuzla Vilları No:7, Tuzla İstanbul
GSM 1: +90 553 690 34 77
GSM 2: +90 530 884 77 77
E-mail: info@cengizdegerleme.com
E-mail:
sercancengiz@yahoo.com

sigorta expertizi, sigorta ekspertizi, yangın riski, deprem riski, dahili su riski, hırsızlık riski, sel ve toprak kayması riski, sigorta riski, sigorta eksperi, risk analizi, risk analizi eksperi, sigorta bilirkişisi, exper, expertiz, BDDK değerleme, makine ekipman ekspertizi, lidebir, bddk, spk değerleme, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, gayrimenkul değerleme, taşınmaz değerleme, makina parkı, makine parkı, best use analysis, makina teminat değerleme, leasing değerleme, finansal kiralama, finansal kiralama raporu,  fabrika değerleme, özel projeler, tersane değerleme, hastane değerleme, en etkin kullanım analizi, SPK lisanslı değerleme şirketi, avm değerleme, sigorta ekspertizi, sigorta değerleme, yatırım izleme, yatırım izleme raporu,  SPK lisanslı değerleme raporu, SPK değerleme raporu, UFRS değerleme, uluslararası değerleme standartları, makine değerleme uzmanı, makina değerleme uzmanı, SPK onaylı değerleme şirketi, gemi expertizi, gemi ekspertizi, maden ekspertizi, expertiz, eksper, expertiz raporu, ekspertiz raporu, eksper raporu,  şirket ekspertizi, sektör analizi, UFRS değerleme, bilanço değerleme, mali analiz değerlemesi, proje değerleme, yatırım analizi, taşınmaz değerleme, enerji tesisileri değerleme, HES değerleme, RES değerleme, liman ekspertizi, değer tespiti, gemi değeri, uçak değeri, helikopter değeri, mütekabiliyet değerleme, mütekabiliyet, türkiyede yatırım, yatırım danışmanlığı, fizibilite raporu hazırlama, yatırım danışmanlık,  Şirket Aktiflerinin Değerlemesi, Yatırım Projelerinin Fizibilite Analizi, Gayrimenkul Geliştirme, Şehircilik ve Kentsel Dönüşüm, Gayrimenkul Geliştirme Projelerine Danışmanlık, Gayrimenkul Mevzuatı Danışmanlığı, En Etkin ve Verimli Kullanım Analizi, kira bedeli tespiti, gemi değer tespiti, yat değer tespiti, yüzer tesislerin değer tespitleri, ekspertis,  fixed asset valuatiom, valuation of plant and equipment, machinery and equipment valuation, equipment appraisals, equipment valuation, machinery appraisals, machinery valuation, equipment appraisal, machine appraisal, equipment value, machine value, business assets, certified appraiser risk analizi Tesis risk analizi çalışmaları, yangın riskleri, inşaat all risk analizi çalışmaları, ticari ve endüstiyel riskler, mühendislik riskleri, montaj riskleri, makine riskleri, elektronik cihaz riskleri vb. risk analizi çalışmaları konusunda hizmet vermektedir.