Sigorta Ekspertiz Raporu Hazirlanmasi

Sigorta ekspertiz raporu hazırlayan eksperlerin öncelikle değerleme kavramına vakıf olmaları çok önemlidir. Konusunda uzman olan spk lisanslı makine mühendisleri, spk lisanslı makine yüksek mühendisleri, gemi inşaat mühendisleri, endüstri mühendisleri ağırlıklı olarak çalışan sektörde eksperler tercihen SPK lisanslı makine mühendisi olmalı ve aşağıda belirtilmiş olan çalışmaları makine değerleme raporu hazırlamaları beklenmektedir.

Sigorta Değer Tespiti; Mutabakatlı Kıymet takdiri ekspertiz raporları yeni -orijinal- ikame değeri ve/veya rayiç değer tespiti, Sigorta Genel Şartlarına ve şirket ihtiyaçlarına uygun başlıklar altında raporlanması makine değğerleme uzamanları tafaından ve sigorta eksperleri tarafından mutabakatlı kıymet takdiri çalışması ve risk analizi rapor olarak hazırlanmaktadır.

Bu raporlamadaki maç esas olarak Sigortaya esas teşkil edecek değerin tesbitinde, eksik veya aşkın sigortayı önlemek, sigorta şirketi ile sigortalı arasında, sigortaya esas teşkil edecek değer üzerinde mutabakat sağlamaktır.Bu çalışmada, hazırlanan raporda ticari emtea ve değerleri sık sık değişen şeyler kapsam dışı bırakılır. Bu husular mutabakatlı kıymet takdiri raporu hazırlanırken notlar bölümünde bahsedilmesi gereklidir. Mutabakatlı kıymet takdiri raporu esas olarak bina, sabit tesisat, alet ve makinalar, (Özel durumlarda da) demirbaşları kapsar. Sigorta değerleme çalışmaları, teminat kapsamındaki raporlama çalışmalarına benzemekle birlikte teminat kapsamındaki değerleme ile sigorta kapsamındaki değerleme amaç ve nitelik olarak çok farklı olmaları sebebi ile değerlemede uzmanlık gerektirmektedir. Mutabakatlı kıymet takdiri raporlaması yaparken sigortalının muhasebe kayıtları, eskime ve yıpranma payları ve risk mühendisliğinin yaptığı piyasa araştırmaları gözönüne alınmaktadır.

Müşterilerin teminat altına alınacak olan riskleri belli bir rakamın üzerinde ise o zaman müşterimizin olası hasar durumunda herhangi bir kayıp yaşamaması için “Mutabakatlı Kıymet Takdir Raporu” uygulamasını yapması tavsiye edilmektedir.

Mutabakatlı Kıymet Takdir Raporu, sigorta ettiren ile sigorta edenin sigortalanacak varlıkların reel değerlerini belirlemek üzere tarafsız bir üçüncü şahıs veya kurum vasıtası ile mutabakata varması demektir.Buna göre, bağımsız üçüncü bir taraf, sigorta edilecek varlıkların reel değerleri konusunda bir ekspertiz yapar. Yaptığı çalışmayı Mutabakatlı Kıymet Takdir Raporu denilen bir rapor haline getirir. Sigorta ettiren ve sigorta eden, bağımsız eksperlerce düzenlenen bu rapor üzerinde mutabakata varıp karşılıklı olarak bu raporu imzaladıklarında rapor yürürlüğe girer ve düzenlenecek poliçelere ek bir belge niteliği taşır.

Olası hasar durumunda, sigorta ettiren daha önce hazırlanan ve kendisi tarafından da imza edilen “Mutabakatlı Kıymet Takdir Raporu”ndaki değerleri esas alarak tazminat ödemesini gerçekleştirir. Böylece olası hasar durumlarında taraflar arasında değer tespiti konusunda herhangi bir ihtilaf yaşanmaz.

Bu sistem, ayrıca müşterinin, aşkın ve eksik sigorta denilen hataları yapmasına da mani olduğu gibi, hasar durumunda olası hasarının tam olarak ödenip ödenmeyeceği konusundaki tereddütleri de ortadan kaldırmaktadır. Mutabakatlı kıymet takdiri ve sigorta değerleme raporu hazırlayan konusunda uzmanlaşmış eksper kadromuz ile en hızlı ve uygun şekilde raporlar hazırlanmaktadır.

Resim Galerisi

makine makina degerleme gayrimenkulu ile birlikte tesis degerleme tekil is makinesi ve makina parki degerleme deniz tasiti degerleme hava tasiti ucak helikopter degerleme helikopter ucak degerleme

Hizmet Konularimiz

Gayrimenkulün ayrılmaz parçası niteliğindeki makine veya üretim tesisi makineleri değerlemesi, UDES’e göre gayrimenkul ve makinesi ile tesis değerlemesi, UFRS’a göre maddi duran varlık değerlemesi, Sigorta değer tespiti, Risk analizi çalışmaları, Tesis yatırımları ilerleme incelemesi, Makine parkları en etkin ve verimli kullanım analizleri, Makine Muayenesi, Enerji Tesisleri (HES-RES- BİOGAZ), Turistik tesisler, Liman ve marinalar, Gemiler-Yatlar, Kullanım hakkı değer tespiti, Fizibilite çalışmaları, Proforma fatura kontrol çalışmaları, şeklinde sıralayabiliriz. Ayrıca; Limanlar, depolama ve yükleme tesisleri, üretim ve ticari amaçlı her tür makine ve techizat değerlemesine ilave olarak;

Bizimle Iletisime Gecin

Her türlü sorunuz için 7/24 iletişime geçebilirsiniz

Adres: Postahane mahallesi, Sungur Cad. Tuzla Vilları No:7, Tuzla İstanbul
GSM 1: +90 553 690 34 77
GSM 2: +90 530 884 77 77
E-mail: info@cengizdegerleme.com
E-mail:
sercancengiz@yahoo.com

sigorta expertizi, sigorta ekspertizi, sigorta eksperi, risk analizi, risk analizi eksperi, sigorta bilirkişisi, exper, expertiz, BDDK değerleme, makine ekipman ekspertizi, lidebir, bddk, spk değerleme, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, gayrimenkul değerleme, taşınmaz değerleme, makina parkı, makine parkı, best use analysis, makina teminat değerleme, leasing değerleme, finansal kiralama, finansal kiralama raporu,  fabrika değerleme, özel projeler, tersane değerleme, hastane değerleme, en etkin kullanım analizi, SPK lisanslı değerleme şirketi, avm değerleme, sigorta ekspertizi, sigorta değerleme, yatırım izleme, yatırım izleme raporu,  SPK lisanslı değerleme raporu, SPK değerleme raporu, UFRS değerleme, uluslararası değerleme standartları, makine değerleme uzmanı, makina değerleme uzmanı, SPK onaylı değerleme şirketi, gemi expertizi, gemi ekspertizi, maden ekspertizi, expertiz, eksper, expertiz raporu, ekspertiz raporu, eksper raporu,  şirket ekspertizi, sektör analizi, UFRS değerleme, bilanço değerleme, mali analiz değerlemesi, proje değerleme, yatırım analizi, taşınmaz değerleme, enerji tesisileri değerleme, HES değerleme, RES değerleme, liman ekspertizi, değer tespiti, gemi değeri, uçak değeri, helikopter değeri, mütekabiliyet değerleme, mütekabiliyet, türkiyede yatırım, yatırım danışmanlığı, fizibilite raporu hazırlama, yatırım danışmanlık,  Şirket Aktiflerinin Değerlemesi, Yatırım Projelerinin Fizibilite Analizi, Gayrimenkul Geliştirme, Şehircilik ve Kentsel Dönüşüm, Gayrimenkul Geliştirme Projelerine Danışmanlık, Gayrimenkul Mevzuatı Danışmanlığı, En Etkin ve Verimli Kullanım Analizi, kira bedeli tespiti, gemi değer tespiti, yat değer tespiti, yüzer tesislerin değer tespitleri, ekspertis,  fixed asset valuatiom, valuation of plant and equipment, machinery and equipment valuation, equipment appraisals, equipment valuation, machinery appraisals, machinery valuation, equipment appraisal, machine appraisal, equipment value, machine value, business assets, certified appraiser risk analizi Tesis risk analizi çalışmaları, yangın riskleri, inşaat all risk analizi çalışmaları, ticari ve endüstiyel riskler, mühendislik riskleri, montaj riskleri, makine riskleri, elektronik cihaz riskleri vb. risk analizi çalışmaları konusunda hizmet vermektedir.