Sigorta kapsaminda risk analizinin önemi

Global ısınma ile birlikte Türkiyeninde içerisinde bulunduğu Akdeniz çanağı içerisinde ki ülkelerde mevsimler arası geçişlerin çok daha sert olduğu gözlemlenmektedir. Dikkat edecek olurnursa özellikle son yıllarda ilkbahar ve sonbaharların yarısının yaz gibi yarısının ise kış gibi geçtiği yavaş iklimsel geçişlerin yerine ani sağanak yağışların olduğu, fırtına ve hortumların görüldüğü daha çok tropikal iklimlere özgü hava şartları ile karşılaşılmaktadır.

Sigortacılık açısından bakıldığında ise bu gibi iklimsel değişikliklerin sel-seylap riski, fırtına riski gibi oluşabilecek maddi hasarlı zararlara karşı tesislerin irdelenmesi açısından daha büyük önem kazanmaya başlamıştır.

Sigorta kapsamında yapılan Risk analizi çalışması sonucu ortaya çıkan önlem ve tavsiyeler ile birlikte tesis ve işletmeler tarafından alınabilecek ufak çaplı önlemler, sonrasında gerçekleşebilecek maddi ve manevi zararların önlenmesine, sigorta firmalarının yüksek çaplı hasar primleri ödemesine veya ileride meydana çıkabilecek yükksek sigorta primlerinin önlenmesine büyük katkıda bulunacaktır.


Yağışlar şehir üzerinde olduğu zaman ‘şehir seli’ denilen sel baskınlarına, su birikintilerine meydana getiriyor. Çünkü yeşil alanlar çok azaldığı için büyük şehirlerde genellikle su toprağa geçemiyor, yüzeysel akışlarla bir yerlerde birikiyorlar. İşte Üsküdar’da veya Ankara’da olduğu gibi. Yaz aylarında bu tür yağışlar ileriki senelerde de olacak.
Günümüz dilinde risk; tam anlamıyla aynı olmasa da tehlike ile yakın bir anlam taşımaktadır. İnsanlar için gerçekleşmesi olası ve sonuçları büyük ölçüde olumsuz bir çok olay ve tehlike söz konusudur. Bunlar gündelik yaşamın tehlikelerini ve dolayısıyla riskleri ifade etmektedir.

Genel anlamda risk; bir olayın gerçekleşen sonucunun, beklenen sonucundan önemli derecede sapmasının objektif olasılığı olarak tanımlanabilir. Ekonomik anlamda ise Kugler tarafından, ekonomik etkinliklere bağlı olarak planlanan işletme faaliyetlerini tehdit eden ve kayıplara neden olabilen tehlikeler" şeklinde tanımlanmaktadır. Ekonomik kayıplara yol açan olayların gerçekleşme olasılığı olarak da tanımlanabilen risk, sigortacılıkta, meydana gelmesi muhtemel hasar olasılığı şeklinde açıklanmaktadır.

Sigortacının geleceğe yönelik kayıplara ilişkin yaptığı tahmin ile, gerçekleşen kayıplar arasında bir farkın bulunması normaldir. Bu fark, riskin olası değerinden küçük ve ona eşitse sigortacı için bir sorun yoktur. Ancak farkın beklenen değerden büyük olması durumunda "Sorumlulukların Eşitliği İlkesi" gereği elinde bulundurduğu ödentiler gerçekleşen kayıpları karşılayamaz. Bu durum, sigorta işletmesini "sigortacılık riski" denilen bir risk ile karşı karşıya bırakır. Sigortacı bu riskin şiddetini azaltmak amacı ile yeterli sayıda sigorta işlemi yapmaya çalışır. Böylece tahmin edilen değerle, gerçekleşen değer arasındaki belirsizliği azaltmayı amaçlar.

Riskin Kapsamları

Risk analizlerinde, hasar için tepit edilen riskler sınıflandırılarak kapsamlara ayrılır. Bu Kapsamlar hasar için risk analizi yapılırken kapsamlar bazında her biri ayrı ayrı değerlendirilir. Bu şekilde bir sınıflandırma hizmeti alan kişi veya kurumun istediği taktirde bazı kapsamlardan hariç tutulmasına imkan tanır. Bu şekilde bir yapı gerek risk oranını gerekse ona endeksli fiyat ve primleri etkiler.

Riskin Analizi Risk analizi; konu hakkında deneyim ve eğitim sahibi, objektif yaklaşıma sahip risk mühendislerince ilgili tesisin veya nesnenin tehlike riski yönünden teftişi ve raporlanması olarak adlandırılır.

Risk analizi sonrasında, üzerinde çalışılan tesiste veya nesnede tespit edilen risklerin neden sonuç ilişkisiyle anlatıldığı bir rapor oluşturulur. Olabilecek muhtelif hasar senaryoları ele alınır. Olası azami hasar, poliçe yapısına bağlı olarak hesaplanır. Son olarak, sahip olduğu tehlike risklerinin azaltılması için, işletmeye yönelik öneriler listesi, sigortalının da sigortacının da uzun vadede menfaatini gözetecek şekilde hazırlanarak rapor tamamlanır ve sigortalı bu hususta bilgilendirilir.

Sahip olduğu Mühendislik bilgilerini ve eksperlik deneyimini sigorta genel şartlarıyla birleştirerek, sigortacılık sektöründe bir marka olmayı amaç edinmiştir. Tesislerde, işyerlerinde, apartmanlarda meydana gelmesi muhtemel risklerin ne olduğu konusunda, mühendis eksper kadromuzla sizlere bir yol gösterici olacağız.

Tecrübelerimizle ve olaylara farklı açıdan bakabilme yeteneğimizle, tesislerinizdeki riskleri minimuma indirmenize yardımcı olacağız.

Risk Analizinin, mühendis sigorta eksperi gözüyle yapılması durumunda tesisinizdeki risklerin minimize olacağı aşikardır. Zira, sigorta eksperleri, meslekleri itibarıyla nereden nasıl bir riske maruz kalabileceğinizi, hangi durumda ne gibi bir hasar meydana geleceği, meydana gelmesi muhtemel hasarların ne boyutlarda olacağı gibi yaşanmış tecrüblerden yola çıkarak sizleri fikir sahibi yapacaktır.

Hem mühendis kadromuz hem de hasar tespit çalışmalarında tecrübeleriyle bu konuda en büyük danışmanınız olacaktır.

Bir şirketin ihtiyaçlarına uygun sigorta programı analizi yapılması sigorta piyasa şartları ne durumda olursa olsun fayda sağlayan bir çalışmadır. Gelişmiş risk yönetim çalışmaları bir şirketin daha fazla riski üzerinde tutmasını, sigorta poliçelerinde daha iyi pazarlık gücüne sahip olmasını ve alternatif finansman ve transfer yöntemlerinin uygulanmasını kolaylaştıracaktır.

Müşterilerimizin mevcut sigorta poliçelerini kontrol ederek, eksik yönler tespit edilip, yapılan risk analizi sonuçlarına göre en uygun sigorta programı dizayn edilir. Risk her yerdedir. Risk ileride kazanılacak gelirlerin dalgalanması, stratejik kararların ve seçimlerin belirsiz sonuçları veya planlanmayan veya istenmeyen olayların olma ihtimalidir.

Risk olağanüstü karmaşık ve zorlu bir konudur. Tüm şirketler risk ile karşı karşıya kalmaktadırlar. Ancak bu riski nasıl yönettikleri -ve bu riskleri yönetmenin maliyeti -büyüyen bir şirket ile duraksayan bir şirket arasında farklılık göstermektedir.

Şirketin, riskleri yönetmek ve risk yönetimi faaliyetlerini koordine etmek üzere stratejisi olması tehditlere ve operasyonel belirsizliklere karşı önlem alabilmek açısından önemlidir. Bununla birlikte, rekabet avantajı adına risk yönetimi hayati bir yönetim tekniği ve süreci olup rakiplerden farklılaşmak için de kullanılabilecek önemli bir yöntemdir.

Risk danışmanlarımız konusunda uzmanlaşmış sigortacılardan oluşmaktadırlar. Sektörel bazda şirketlerin karşılaşabileceği riskleri ve doğabilecek sonuçları göz önüne alarak bir risk haritası hazırlarlar.Bu yöntemle doğabilecek riskleri en aza indirgemeyi amaçlamaktadırlar. Mevcut risklerin yanı sıra potansiyel riskler belirlenerek klasik sigorta çözümlerinin yanı sıra alternatif çözüm yolları da önerilmektedir. Riskler belirlendikten sonra müşterinin ihtiyaçlarına uygun optimal sigorta programı hazırlanır.

Resim Galerisi

makine makina degerleme gayrimenkulu ile birlikte tesis degerleme tekil is makinesi ve makina parki degerleme deniz tasiti degerleme hava tasiti ucak helikopter degerleme helikopter ucak degerleme

Hizmet Konularimiz

Gayrimenkulün ayrılmaz parçası niteliğindeki makine veya üretim tesisi makineleri değerlemesi, UDES’e göre gayrimenkul ve makinesi ile tesis değerlemesi, UFRS’a göre maddi duran varlık değerlemesi, Sigorta değer tespiti, Risk analizi çalışmaları, Tesis yatırımları ilerleme incelemesi, Makine parkları en etkin ve verimli kullanım analizleri, Makine Muayenesi, Enerji Tesisleri (HES-RES- BİOGAZ), Turistik tesisler, Liman ve marinalar, Gemiler-Yatlar, Kullanım hakkı değer tespiti, Fizibilite çalışmaları, Proforma fatura kontrol çalışmaları, şeklinde sıralayabiliriz. Ayrıca; Limanlar, depolama ve yükleme tesisleri, üretim ve ticari amaçlı her tür makine ve techizat değerlemesine ilave olarak;

Bizimle Iletisime Gecin

Her türlü sorunuz için 7/24 iletişime geçebilirsiniz

Adres: Postahane mahallesi, Sungur Cad. Tuzla Vilları No:7, Tuzla İstanbul
GSM 1: +90 553 690 34 77
GSM 2: +90 530 884 77 77
E-mail: info@cengizdegerleme.com
E-mail:
sercancengiz@yahoo.com

kentsel dönüşüm, kentsel dönüşüm değerleme, kentsel dönüşüm analiz, hava taşıtı değerleme, uçak değerleme, helikopter değerleme, deniz taşıtı değerleme, gemi değerleme, yat degerleme, gemi değerleme, ucak ekspertizi, yat ekspertizi, deniz taşıtı ekspertizi, kara taşıtı değerleme, ekspertiz, iş makinesi değerleme, değerleme raporu, fizibilite, fizibilite raporu, leasing ekspertiz, bilirkişilik, spk gayrimenkul degerleme, en iyi ve etkin kullanım etüdü, makine ekipman değerleme, makina ekipman değerleme, sigorta expertizi, sigorta ekspertizi, sigorta eksperi, BDDK değerleme, makine ekipman ekspertizi, lidebir, bddk, spk değerleme, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, gayrimenkul değerleme, taşınmaz değerleme, makina parkı, makine parkı, best use analysis, makina teminat değerleme, leasing değerleme, finansal kiralama, finansal kiralama raporu,  fabrika değerleme, özel projeler, tersane değerleme, hastane değerleme, en etkin kullanım analizi, SPK lisanslı değerleme şirketi, avm değerleme, sigorta ekspertizi, sigorta değerleme, yatırım izleme, yatırım izleme raporu,  SPK lisanslı değerleme raporu, SPK değerleme raporu, UFRS değerleme, uluslararası değerleme standartları, makine değerleme uzmanı, makina değerleme uzmanı, SPK onaylı değerleme şirketi, gemi expertizi, gemi ekspertizi, maden ekspertizi, expertiz, eksper, expertiz raporu, ekspertiz raporu, eksper raporu,  şirket ekspertizi, sektör analizi, UFRS değerleme, bilanço değerleme, mali analiz değerlemesi, proje değerleme, yatırım analizi, taşınmaz değerleme, enerji tesisileri değerleme, HES değerleme, RES değerleme, liman ekspertizi, değer tespiti, gemi değeri, uçak değeri, helikopter değeri, mütekabiliyet değerleme, mütekabiliyet, türkiyede yatırım, yatırım danışmanlığı, fizibilite raporu hazırlama, yatırım danışmanlık,  Şirket Aktiflerinin Değerlemesi, Yatırım Projelerinin Fizibilite Analizi, Gayrimenkul Geliştirme, Şehircilik ve Kentsel Dönüşüm, Gayrimenkul Geliştirme Projelerine Danışmanlık, Gayrimenkul Mevzuatı Danışmanlığı, En Etkin ve Verimli Kullanım Analizi, kira bedeli tespiti, gemi değer tespiti, yat değer tespiti, yüzer tesislerin değer tespitleri, ekspertis,  fixed asset valuatiom, valuation of plant and equipment, machinery and equipment valuation, equipment appraisals, equipment valuation, machinery appraisals, machinery valuation, equipment appraisal, machine appraisal, equipment value, machine value, business assets, certified appraiser risk analizi Tesis risk analizi çalışmaları, yangın riskleri, inşaat all risk analizi çalışmaları, ticari ve endüstiyel riskler, mühendislik riskleri, montaj riskleri, makine riskleri, elektronik cihaz riskleri vb. risk analizi çalışmaları konusunda hizmet vermektedir.