Sirket Degerlemesi

Sirket degerlemesi

Şirket değerleme konusu özellikle son yıllarda dünya reel ve finansal piyasalarda yaşanan küreselleşme ile birlikte sık sık şirketlerin ve konuyla ilgili diğer kesimlerin gündemine gelmektedir. Şirket birleşmeleri ve satınalmaların her sektörde yoğun olarak yaşanması şirket değerlemesi, marka değerlemesi, makine teçhizat değğerlemesi gibi konuların önemini dahada arttırmakta , farklı sektörlerdeki şirketlerin sektöre bağlı özelliklerine göre değerleme yapılması ayrı bir uzmanlık alanı gerektirmektedir.

Şirketin değerinin nasıl belirlendiği, şirket değeri tespit edilirken karşılışılan problemler ve bu problemerin çözümünün neler olabileceği ancak konusunda uzman kişilerin bilgi deneyim ve tecrübelerini bir araya getirmesi ile çözüme ulaştırılabilmektedir.

Şirket değerlemesinde Temel Yaklaşımlar

Şirket değerlemesinde temel olarak 3 yaklaşım kullanılmakta olup her bir yaklaşım içerisinde, farklı değerleme yöntemleri ile şirket değeri tespit edilebilmektedir. Kullanılan bu değerleme yöntemlerinin her biri şirket değerini belirlemek üzere kendine özgü hesaplama prosedürleri içerebilmektedir.

Pazar Yaklaşımı

Pazar yaklaşımı, şirket değerlemesi konu şirketi, piyasada satılmış benzer nitelikteki şirketlerle, şirket mülkiyet haklarıyla birlikte ve menkul kıymetlerle karşılaştırma olarak tanımlanabilir. Pazar yaklaşımında kullanılan veri kaynakları arasında en sık kullanılan üçü, benzer nitelikteki şirketlerin mülkiyet haklarının alınıp satıldığı halka açık hisse senedi piyasaları, şirketlerin blok satışının yapıldığı piyasalar ve değerleme konusu şirketin mülkiyetine yönelik daha önceden gerçekleştirilmiş işlemlerdir. Pazar yaklaşımında, benzer nitelikteki şirketlerle yapılan karşılaştırmaların makul bir esası olması gerekmektedir. Bu benzer nitelikteki şirketler, değerleme konusu şirket ile aynı sektörde veya aynı ekonomik değişkenlere bağlı olan bir sektörde olmaları olmazsa olmazdır. Bu karşılaştırma anlamlı bir şekilde gerçekleştirilmeli ve yanıltıcı olmamalıdır. Konusunda uzmanlık gerektiren pazar yaklaşımı yöntemini konusunda uzman şirket partnerlerimiz ile birlikte detaylı olarak yapmaktayız.

Varlık Yaklaşımı

Şirket değerlemelerinde varlık yaklaşımı, farklı varlık tipleri için kullanılan maliyet yaklaşımı ile benzer niteliklere sahiptir. Varlık yaklaşımın temelinde, ikame prensibine dayalı olmakta, bir varlığın değeri, o varlığı oluşturan parçaların tamamının yenilenmesi maliyetinden daha fazla olmayacağı göz önne alınarak değerleme yapılmaktadır. Varlık yaklaşımının uygulanmasında maliyet esaslı bilanço yerine, maddi olan ve olmayan tüm varlıklar ve borçlar pazar değeri veya uygun olan bir başka cari değer üzerinden hesaplanmış bir bilanço kullanılmaktadır. Burada vergilerin de gözönüne alınması gerekebilir. Eğer pazar veya tasfiye değerleri uygulanırsa satış maliyetleri ile diğer giderlerin de dikkate alınması gerekmektedir.Konusunda uzmanlık gerektiren varlık yaklaşımı yöntemini konusunda uzman eksperlerimiz ile birlikte detaylı olarak yapmaktayız.

Gelir Yaklaşımı

Gelir yaklaşımı, bir şirketin, şirket mülkiyeti hakkının veya menkul kıymetin değerini, gelecekteki kazançların bugünkü değerini hesaplanması ilkesine dayanır. En sık başvurulan iki gelir yaklaşımı yöntemi, doğrudan gelir indirgeme ve indirgenmiş nakit akışları analizi (ve/veya temettü) yöntemleridir. Burada en öenemli ve ktritik nokta İndirgeme oranı, kullanılan gelir tanımı için uygun olmalıdır. Gelirin doğrudan indirgenmesinde bir temsili gelir seviyesi, şirketin geliri değere dönüştürmek amacıyla bir indirgeme oranına bölünür veya bir gelir çarpanıyla çarpılır. Teoride gelir, bir çok farklı gelir ve nakit akışı tanımı şeklinde olabilir. Uygulamada ise ölçülen gelir genelde ya vergi öncesi gelirdir ya da vergi sonrası gelirdir.

Şirket değerlemesinde indirgenmiş nakit akışları analizi (ve/veya temettü) yönteminde nakit akışları, gelecekteki her bir dönem için ayrı ayrı tahmin edilir. Bu nakit akımları daha sonra şimdiki değer teknikleri kullanılarak bir iskonto oranının uygulanmasıyla değere dönüştürülür. Şirket değerlemesinde bir çok nakit akışı tanımı kullanılabilir. Uygulamada genellikle, net nakit akışları veya gerçekleşen temettüler kullanılmaktadır.

Şirket değerlemesine ihtiyaç duyulan haller, Şirket değerleme ile muhasebe ve finans ilişkisi, Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ve şirket değerleme ilişkisi, Firma değeri ve öz sermaye değeri-kavram karmaşasının aşılması, Şerefiye konusunun incelenmesi, Şirket defterlerine statik ve dinamik bakış yöntemleri, Değerleme yöntemlerinin çeşitleri, avantajları ve dezavantajları,Aktif tabanlı değerleme yöntemleri kullanılması gereken durumlar,Holding ve Yatırım şirketleri değerlemesi,Net aktif değerleme yöntemi, Düzeltilmiş net aktif değerleme yöntemi, Piyasa Tabanlı Değerleme Yöntemleri ve Kullanılması gereken durumlar, Sektörlere özel çarpanların bulunması ve hesaplanması, Çarpan yönteminde içsel uyumsuzluğun giderilmesi, Muhasebe yöntemlerine ve mali yapılara göre uyarlama, Gelir tabanlı değerleme yöntemleri Kullanılması gereken durumlar, İndirgenmiş nakit akımı yöntemi, Temettü yöntemi, Gelir tablosu ve bilanço projeksiyonu, Serbest ve finansal nakit akımlarının projeksiyonu, Çapraz kontrol (serbest nakit akımlarının finansal nakit akımları arasındaki eşitlik), Projeksiyon döneminin belirlenmesi, Artık değer hesaplaması ve Gordon yöntemi, İskonto oranının en sağlıklı şekilde belirlenmesi, Beta ve kaldıraçlı beta kavramları, Hassasiyet testleri (varsayımlara ve indirgemeye göre) konularında konusunda uzman iş ortaklarımızla birlikte sizlere hizmet vermekteyiz.

Resim Galerisi

makine makina degerleme gayrimenkulu ile birlikte tesis degerleme tekil is makinesi ve makina parki degerleme deniz tasiti degerleme hava tasiti ucak helikopter degerleme helikopter ucak degerleme

Hizmet Konularimiz

Gayrimenkulün ayrılmaz parçası niteliğindeki makine veya üretim tesisi makineleri değerlemesi, UDES’e göre gayrimenkul ve makinesi ile tesis değerlemesi, UFRS’a göre maddi duran varlık değerlemesi, Sigorta değer tespiti, Risk analizi çalışmaları, Tesis yatırımları ilerleme incelemesi, Makine parkları en etkin ve verimli kullanım analizleri, Makine Muayenesi, Enerji Tesisleri (HES-RES- BİOGAZ), Turistik tesisler, Liman ve marinalar, Gemiler-Yatlar, Kullanım hakkı değer tespiti, Fizibilite çalışmaları, Proforma fatura kontrol çalışmaları, şeklinde sıralayabiliriz. Ayrıca; Limanlar, depolama ve yükleme tesisleri, üretim ve ticari amaçlı her tür makine ve techizat değerlemesine ilave olarak;

Bizimle Iletisime Gecin

Her türlü sorunuz için 7/24 iletişime geçebilirsiniz

Adres: Postahane mahallesi, Sungur Cad. Tuzla Vilları No:7, Tuzla İstanbul
GSM 1: +90 553 690 34 77
GSM 2: +90 530 884 77 77
E-mail: info@cengizdegerleme.com
E-mail:
sercancengiz@yahoo.com

şirket ekspertizi, Şirket degerleme, şirket değerlemesi, şirket degeri, şirket deger tespiti, SPK şirket deger tespiti, Şirket değerlemesinde Temel Yaklaşımlar, Pazar Yaklaşımı, varlık yaklaşımı, gelir yaklaşımı, sirket degerlemesi, Gayrimenkul Mevzuatı Danışmanlığı, En Etkin ve Verimli Kullanım Analizi, kira bedeli tespiti, gemi değer tespiti, yat değer tespiti, yüzer tesislerin değer tespitleri, ekspertis,  fixed asset valuatiom, valuation of plant and equipment, machinery and equipment valuation, equipment appraisals, equipment valuation, machinery appraisals, machinery valuation, equipment appraisal, machine appraisal, equipment value, machine value, business assets, certified appraiser risk analizi Tesis risk analizi çalışmaları, yangın riskleri, inşaat all risk analizi çalışmaları, ticari ve endüstiyel riskler, mühendislik riskleri, montaj riskleri, makine riskleri, elektronik cihaz riskleri vb. risk analizi çalışmaları konusunda hizmet vermektedir.