Tekil Makine Techizat Degerlemesi

Posted by F. Sercan CENGİZ ,

Ülkemizde hali hazırda makine ve teçhizatların değerlemesi, Gayrimenkul Ve Makine Ekipmanı İle Birlikte Tesis Değerlemesi, gayrimenkulün ayrılmaz parçası kabul edilerek Arazi, binalar, makine ekipmanları ile birlikte analiz edilmesi, değerlemenin amacı doğrultusunda uluslararası değerleme standartlarına (UDS) uygun değer kavramları ve değerleme yaklaşımları kullanılmak suretiyle raporlanması şeklinde Sanayi tesisleri oluşturan makine, ekipman, yardımcı tesisler ve demirbaşlar, arsa, bina vb. unsurları barındıran gayrimenkul değerleme raporu kapsamı içerisinde makine ve tesis ekipmanların değerlemesi olarak yapılmaktadır. Bu noktada değerleme raporunu hazırlayan eksperlerin spk lisanslı gayrimenkul değerleme uzmanı oldukları ancak günümüzde yıllık herhangi bir üniversite mezununun (Tercihen Üniversitelerin İnşaat Mühendisliği, Mimarlık, Şehir ve Bölge Planlama, Harita Mühendisliği, Ziraat Mühendisliği bölümlerinden mezun olmaları istenmektedir.) özel uzmanlık alanı gerektiren deneyim, tarafsızlık ve yetkinlik gerektirmekte olan makine ve teçhizatların değerlemesini de gayrimenkul raporları içinde değerlemesi beklenmektedir.

Üretimin çeşitliliği ve kullanılan ekipman ve donanımların teknolojik yeniliklerle sektörlerin durumları sürekli değişime uğradığı dikkate alındığında, makine tesis değerlemede spk lisanlı makine değerleme uzmanı ve spk lisanslı makine yüksek mühendisi deneyim ve yetkinliğinin rolü daha iyi anlaşılmaktadır. 10 yılı aşkın süredir makine değerlemesi üzerine yoğunlaşmış firmamız ile uzmanlık gerektiren bu sektörde en hızlı ve doğru çözüm sunulmaktadır.

Ancak tesiste bulunan makine teçhizatın ayrı ve bağımsız olarak teminata alınması mümkün bulunmamaktadır. Burada dikkat edilmesi gereken nokta Taşınırlarında bağımsız olarak teminat olarak kabul edilmesinin önünün açılması hem ülke ekonomisine şirketlere tekrar finans kaynağı sağlanması dolayısıyla büyük yarar sağlayacaktır. Dünyada bunun örnekleri mevcuttur ancak gayrimenkulden bağımsız olarak makine değerlemesi yapılması açısından öncelikli olarak bazı adımların atılması gerekmektedir.

Makinelerin teminat olarak kullanılmasında bazı önemli adımların atılması gerekmektedir. Bunların başında taşınırların rehinine ilişkin tüm yasal düzenlemelerin tek bir kanuni düzenleme haline getirilmesi, eşyanın zilyetliğini devretmeksizin teminat olarak kullanılmasına, rehin olarak alınan varlığa ilişkin semerelerinde ilave herhangi bir işlem yapmaksızın rehin kapsamına alınmasına olanak tanınması, ayrıca Merkezi bir sicil kayıt sisteminin kurularak üçüncü kişilerin eşya üzerinde rehin olduğunu sorgulayabilecekleri bir bilgi sisteminin kurulması gerekmektedir.

Kredi kurumu üzerinde rehin tesis ettiği eşya hakkında genel bir bildirim ile merkezi kayıt sicil sistemine bir tescil işlemi yapılıyor ve üçüncü kişiler de bu kayıt sicil sistemi üzerinde sorgulama yaparak eşya üzerinde rehin tesisi var mı yok mu anlayabiliyor. Ancak günümüzde değerlemeye konu araçlarla ilgili yapılan rehin/haciz sorgulamaları, Emniyet Genel Müdürlüğü talimatı ile Anayasa ve diğer mevzuatta düzenlenen kişisel verilerin korunması kapsamında sınırlanmış olduğu için başkalarına ait araçlar için rehin/haciz sorgulaması yapılamamaktadır.

Bu gibi sorunların ivedilikle çözülmesi, makine ve teçhizatların takil olarak teminat altına alınması, firmaların envanterinde bulunan makine ve teçhizatların kredibilitede kullanılabilmesi açısından büyük katkı sağlayacak, dolaylı olarak ülke ekonomisine artı bir değer katacaktır.

Yeniden değerleme için yeniden değerleme oranlarının kullanıldığı değerleme raporları hazırlanması da spk lisanslı gayrimenkul değerleme uzmanları veya spk lisanslı makine değerleme uzmanları tarafından yapılmaktadır.

Resim Galerisi

makine makina degerleme gayrimenkulu ile birlikte tesis degerleme tekil is makinesi ve makina parki degerleme deniz tasiti degerleme hava tasiti ucak helikopter degerleme helikopter ucak degerleme

Hizmet Konularimiz

Gayrimenkulün ayrılmaz parçası niteliğindeki makine veya üretim tesisi makineleri değerlemesi, UDES’e göre gayrimenkul ve makinesi ile tesis değerlemesi, UFRS’a göre maddi duran varlık değerlemesi, Sigorta değer tespiti, Risk analizi çalışmaları, Tesis yatırımları ilerleme incelemesi, Makine parkları en etkin ve verimli kullanım analizleri, Makine Muayenesi, Enerji Tesisleri (HES-RES- BİOGAZ), Turistik tesisler, Liman ve marinalar, Gemiler-Yatlar, Kullanım hakkı değer tespiti, Fizibilite çalışmaları, Proforma fatura kontrol çalışmaları, şeklinde sıralayabiliriz. Ayrıca; Limanlar, depolama ve yükleme tesisleri, üretim ve ticari amaçlı her tür makine ve techizat değerlemesine ilave olarak;

Bizimle Iletisime Gecin

Her türlü sorunuz için 7/24 iletişime geçebilirsiniz

Adres: Postahane mahallesi, Sungur Cad. Tuzla Vilları No:7, Tuzla İstanbul
GSM 1: +90 553 690 34 77
GSM 2: +90 530 884 77 77
E-mail: info@cengizdegerleme.com
E-mail:
sercancengiz@yahoo.com

kentsel dönüşüm, kentsel dönüşüm değerleme, kentsel dönüşüm analiz, hava taşıtı değerleme, uçak değerleme, helikopter değerleme, deniz taşıtı değerleme, gemi değerleme, yat degerleme, gemi değerleme, ucak ekspertizi, yat ekspertizi, deniz taşıtı ekspertizi, kara taşıtı değerleme, ekspertiz, iş makinesi değerleme, değerleme raporu, fizibilite, fizibilite raporu, leasing ekspertiz, bilirkişilik, spk gayrimenkul degerleme, en iyi ve etkin kullanım etüdü, makine ekipman değerleme, makina ekipman değerleme, sigorta expertizi, sigorta ekspertizi, sigorta eksperi, BDDK değerleme, makine ekipman ekspertizi, lidebir, bddk, spk değerleme, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, gayrimenkul değerleme, taşınmaz değerleme, makina parkı, makine parkı, best use analysis, makina teminat değerleme, leasing değerleme, finansal kiralama, finansal kiralama raporu,  fabrika değerleme, özel projeler, tersane değerleme, hastane değerleme, en etkin kullanım analizi, SPK lisanslı değerleme şirketi, avm değerleme, sigorta ekspertizi, sigorta değerleme, yatırım izleme, yatırım izleme raporu,  SPK lisanslı değerleme raporu, SPK değerleme raporu, UFRS değerleme, uluslararası değerleme standartları, makine değerleme uzmanı, makina değerleme uzmanı, SPK onaylı değerleme şirketi, gemi expertizi, gemi ekspertizi, maden ekspertizi, expertiz, eksper, expertiz raporu, ekspertiz raporu, eksper raporu,  şirket ekspertizi, sektör analizi, UFRS değerleme, bilanço değerleme, mali analiz değerlemesi, proje değerleme, yatırım analizi, taşınmaz değerleme, enerji tesisileri değerleme, HES değerleme, RES değerleme, liman ekspertizi, değer tespiti, gemi değeri, uçak değeri, helikopter değeri, mütekabiliyet değerleme, mütekabiliyet, türkiyede yatırım, yatırım danışmanlığı, fizibilite raporu hazırlama, yatırım danışmanlık,  Şirket Aktiflerinin Değerlemesi, Yatırım Projelerinin Fizibilite Analizi, Gayrimenkul Geliştirme, Şehircilik ve Kentsel Dönüşüm, Gayrimenkul Geliştirme Projelerine Danışmanlık, Gayrimenkul Mevzuatı Danışmanlığı, En Etkin ve Verimli Kullanım Analizi, kira bedeli tespiti, gemi değer tespiti, yat değer tespiti, yüzer tesislerin değer tespitleri, ekspertis,  fixed asset valuatiom, valuation of plant and equipment, machinery and equipment valuation, equipment appraisals, equipment valuation, machinery appraisals, machinery valuation, equipment appraisal, machine appraisal, equipment value, machine value, business assets, certified appraiser risk analizi Tesis risk analizi çalışmaları, yangın riskleri, inşaat all risk analizi çalışmaları, ticari ve endüstiyel riskler, mühendislik riskleri, montaj riskleri, makine riskleri, elektronik cihaz riskleri vb. risk analizi çalışmaları konusunda hizmet vermektedir.