Yapi yaklasik birim maliyetleri ve yapi yipranma oranlari

Binalar ve Yapılar projelendirilirken kullanım amaçlarına göre hesap katsayılarına göre belirlenir. Bu katsayılar belirlenirken yapıların servis (kullanım) ömürleri de dikkate alınmakta olup bir yapının öngörülen yaşa kadar güvenle hizmet verebilmesi için, projesinin ilgili standart ve yönetmeliklere uygun hazırlanması ve projesine uygun imal edilmesi gerekmektedir.

Binalar kullanılış tarzlarına göre, konutlar, işyerleri ve özellik gösteren yapılar olarak sınıflandırılmaktadır. Ayrıca taşıyıcı sistem tipine göre, betonarme karkas, çelik karkas, yığma, yarı yığma, kerpiç ve ahşap binalar olarak genel bir sınıflandırmaya tabi tutulmaktadır.

Bina maliyet bedeli, binanın dıştan dışa yüzölçümü ile metrekare inşaat maliyetinin çarpılması suretiyle bulunur. Bu bedel yaklaşık olarak, Bayındırlık ve MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMET BEDELLERİNİN HESABINDA KULLANILACAK YAPI YAKLAŞIK BİRİM MALİYETLERİ tablolarından faydalanılarak bulunmaktadır.

2019 yılı yapı yaklaşık birim maliyetleri

2018 yılı yapı yaklaşık birim maliyetleri

2017 yılı yapı yaklaşık birim maliyetleri

2016 yılı yapı yaklaşık birim maliyetleri

2015 yılı yapı yaklaşık birim maliyetleri

Aşınma paylarına ilişkin oranları gösteren cetvel, 2 Aralık 1982 tarihli ve 17886 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. Eski binaların yeniden yapılması durumunda; haline göre bulunacak inşaat maliyet bedelinden aşağıda gösterilen oranlarda aşınma payı düşülmektedir.

İNŞAATIN NEV'İ - İNŞAATIN YAŞI

0-3 YAŞ ARASI

Çelik Karkas-Betonarme Karkas B. - 4

Yığma Kagir, Yığma Yarı Kagir B. - 6

Ahşap, taş duvarlı (çamur harçlı) gecekondu tarz ve vasfında binalar - 8

Kerpiç ve diğer basit binalar - 10

4-5 YAŞ ARASI

Çelik Karkas-Betonarme Karkas B. - 6

Yığma Kagir, Yığma Yarı Kagir B. - 8

Ahşap, taş duvarlı (çamur harçlı) gecekondu tarz ve vasfında binalar - 12

Kerpiç ve diğer basit binalar -17

6-10 YAŞ ARASI

Çelik Karkas-Betonarme Karkas B. - 10

Yığma Kagir, Yığma Yarı Kagir B. - 12

Ahşap, taş duvarlı (çamur harçlı) - 18 gecekondu tarz ve vasfında binalar

Kerpiç ve diğer basit binalar - 25

11-15 YAŞ ARASI

Çelik Karkas-Betonarme Karkas B. - 15

Yığma Kagir, Yığma Yarı Kagir B. - 18

Ahşap, taş duvarlı (çamur harçlı) - 25 gecekondu tarz ve vasfında binalar

Kerpiç ve diğer basit binalar -35

16-20 YAŞ ARASI

Çelik Karkas-Betonarme Karkas B. - 20

Yığma Kagir, Yığma Yarı Kagir B. - 25

Ahşap, taş duvarlı (çamur harçlı) - 32 gecekondu tarz ve vasfında binalar - 45

Kerpiç ve diğer basit binalar 21-30 YAŞ ARASI Çelik Karkas-Betonarme Karkas B. - 25 Yığma Kagir, Yığma Yarı Kagir B. - 32 Ahşap, taş duvarlı (çamur harçlı) gecekondu tarz ve vasfında binalar - 40 Kerpiç ve diğer basit binalar - 55

31-40 YAŞ ARASI

Çelik Karkas-Betonarme Karkas B. - 32

Yığma Kagir, Yığma Yarı Kagir B. - 40

Ahşap, taş duvarlı (çamur harçlı) gecekondu tarz ve vasfında binalar - 50

Kerpiç ve diğer basit binalar - 65

41-50 YAŞ ARASI

Çelik Karkas-Betonarme Karkas B.- 40

Yığma Kagir, Yığma Yarı Kagir B. - 50

Ahşap, taş duvarlı (çamur harçlı) gecekondu tarz ve vasfında binalar - 60

Kerpiç ve diğer basit binalar - 75

51-75 YAŞ ARASI

Çelik Karkas-Betonarme Karkas B. - 50

Yığma Kagir, Yığma Yarı Kagir B. - 60

Ahşap, taş duvarlı (çamur harçlı) gecekondu tarz ve vasfında binalar - 70

Kerpiç ve diğer basit binalar - 85 76 VE DAHA YUKARI YAŞ ARASI Çelik Karkas-Betonarme Karkas B. - 60 Yığma Kagir, Yığma Yarı Kagir B. - 70 Ahşap, taş duvarlı (çamur harçlı) gecekondu tarz ve vasfında binalar - 80 Kerpiç ve diğer basit binalar - 95

Resim Galerisi

makine makina degerleme gayrimenkulu ile birlikte tesis degerleme tekil is makinesi ve makina parki degerleme deniz tasiti degerleme hava tasiti ucak helikopter degerleme helikopter ucak degerleme

Hizmet Konularimiz

Gayrimenkulün ayrılmaz parçası niteliğindeki makine veya üretim tesisi makineleri değerlemesi, UDES’e göre gayrimenkul ve makinesi ile tesis değerlemesi, UFRS’a göre maddi duran varlık değerlemesi, Sigorta değer tespiti, Risk analizi çalışmaları, Tesis yatırımları ilerleme incelemesi, Makine parkları en etkin ve verimli kullanım analizleri, Makine Muayenesi, Enerji Tesisleri (HES-RES- BİOGAZ), Turistik tesisler, Liman ve marinalar, Gemiler-Yatlar, Kullanım hakkı değer tespiti, Fizibilite çalışmaları, Proforma fatura kontrol çalışmaları, şeklinde sıralayabiliriz. Ayrıca; Limanlar, depolama ve yükleme tesisleri, üretim ve ticari amaçlı her tür makine ve techizat değerlemesine ilave olarak;

Bizimle Iletisime Gecin

Her türlü sorunuz için 7/24 iletişime geçebilirsiniz

Adres: Postahane mahallesi, Sungur Cad. Tuzla Vilları No:7, Tuzla İstanbul
GSM 1: +90 553 690 34 77
GSM 2: +90 530 884 77 77
E-mail: info@cengizdegerleme.com
E-mail:
sercancengiz@yahoo.com

yapi yaklaşık maliyet oranları, yaklaşık maliyet hesaplama, 2019 yapı maliyetleri, 2019 bina yapım maliyeti, bina maliyet hesaplama, tesis maliyet hesaplama, fabrika maliyet hesaplamaYapi yaklaşık maliyeti, 2017 yılı yapı yaklaşık birim maliyetleri, 2016 yılı yapı yaklaşık birim maliyetleriyapı yıpranma oranları, 2015 yılı yapı yaklaşık birim maliyetleri, yapı kullanım bedeli, yapı maliyeti, yapı yıpranma oranları, yapı ve yaşlanma oranları, yapı yaklaşık birim maliyetleri, betonarme karkas maliyet, çelik karkas maliyet, yığma bina maliyet, yarı yığma bina maliyet, kerpiç ve ahşap binalar maliyet, Okul ve mahalle spor tesisleri (Temel eğitim okullarının veya işletme ve tesislerin spor salonları,jimnastik salonları, semt salonları). Katlı garajlar. Ticari bürolar, Alışveriş merkezleri, Basımevleri, matbaalar, Soğuk hava depoları, Konutlar,Akaryakıt ve gaz istasyonları,Kampingler, Küçük sanayi tesisleri (Donanımlı atölyeler, imalathane, dökümhane),Semt postaneleri,Kreş ve Gündüz bakımevleri, Hobi ve Oyun salonları, Entegre tarımsal endüstri yapıları, büyük çiftlik yapıları maliyet, İdari binalar (ilçe tipi hükümet konakları, vergi daireleri yapım maliyet, Gençlik merkezleri, halk evleri, Belediyeler ve çeşitli amaçlı kamu binaları maliyet, Lokanta, kafeterya ve yemekhaneler maliyet, Temel eğitim okulları maliyet,Küçük kitaplık ve benzeri kültür tesisleri, Jandarma ve emniyet karakol binaları, Sağlık ocakları, kamu sağlık dispanserleri, Ticari bürolar maliyet, 150 kişiye kadar cezaevleri, Fuarlar maliyet,Sergi salonları maliyet,Konutlar (Yapı yüksekliği 21,50 m’den az yapılar) maliyet, Marinalar maliyet,Gece kulübü, diskotekler, Misafirhaneler, Pansiyonlar maliyet