Yatirim tesvik nedir, kapsama giren makine techizatlar nelerdir?

Yatirim tesvik kapsamina giren makine techizatların neler oldugunu belirtmeden önce Yatırım teşvik belgesinin ne oldugu ve hangi durumlarda kullanıldığı noktasına değinecek olursak teşvik belgesi yatırımın karakteristik değerlerini ihtiva eden, yatırımın bu değerler ve tespit edilen şartlara uygun olarak gerçekleştirilmesi halinde üzerinde kayıtlı destek unsurlarından istifade imkanı sağlayan, bu Tebliğin istinat ettiği Karar’ın amaçları doğrultusunda ülke ekonomisi için yararlı olduğu Müsteşarlıkça tespit edilen yatırımlar için düzenlenen bir belgedir. Yatırım Teşvik belgesinin düzenlenmiş olması; teşvik belgesi kapsamında gerçekleştirilecek yatırımlarla ilgili olarak diğer mevzuat gereği alınması gerekli izin ve ruhsat gibi belgelerin temin edilmesi gerekliliğini de ortadan kaldırmaz.

Yatırım Teşvik belgesi düzenlenebilmesi için gerçek kişiler, adi ortaklıklar, sermaye şirketleri, kooperatifler, iş ortaklıkları, kamu kurum ve kuruluşları (genel ve özel bütçeli kurum ve kuruluşlar, il özel idareleri, belediyeler ve kamu iktisadi teşebbüsleri ile bunların sermaye bileşimindeki hisse oranları %50’yi geçen kurum ve kuruluşlar) ve kamu kuruluşu niteliğindeki meslek kuruluşları, dernekler ve vakıflar ile yurt dışındaki yabancı şirketlerin Türkiye’deki şubeleri müracaat edebilir.Kurulacak şirketler adına yapılacak teşvik belgesi talepleri dikkate alınmaz.

Yatırımın, teşvik belgesine bağlanabilmesi için toplam sabit yatırım tutarının;

a) KOBİ’lerin yatırımlarında asgari 200 bin Türk Lirası, azami 2 milyon Yeni Türk Lirası,

b) Finansal kiralama şirketleri aracılığıyla gerçekteştirilecek yatırımlar için düzenlenen teşvik belgelerinde asgari 200 bin Türk Lirası,

c) Diğer yatırımlarda asgari 1 milyon Türk Lirası, olması gerekmektedir.Müracaat mercii Yatırım Teşvik belgesi düzenlenmesine ilişkin taleplerin kural olarak Müsteşarlığa yapılması esastır.

Yatırımlara sağlanabilecek destekler

a) Gümrük Vergisi muafiyeti,

b) Katma Değer Vergisi istisnası,

c) Faiz desteği.

gibi destekler olarak sıralanmaktadır.

Burada dikkat edilmesi gereken husus genel olarak taşıtlar makine ve teçhizat niteliğinde olmadığından kapsam dışıdır. Ancak;

- Yüklü ağırlığı 45 tonu geçen offroadtruck tipi kamyonlar ile karayoluna çıkması mümkün olmayan kaya tipi damperli kamyonlar, madencilikte kullanılan damperli kamyonlar, mikserli kamyonlar, silobas vb. monteli olanlar dahil), frigorifik kamyonlar, semi veya frigorifik treylerler, forkliftler, iş makineleri, vinçler, tarım makineleri ve benzerlerinin teslimi ve ithali istisna kapsamındadır.

-Hastanelerin kullandığı ambulanslar.

-Havayolu yolcuların taşınmasında kullanılan apron otobüsleri tesliminde yatıtım teşvik kapsamındadır.

Lisans, yazılım, bilgisayar programı ve benzeri ürünlerde yatırım teşvik belgesinde yer alsa dahi istisna kapsamında değerlendirilmez. Söz konusu maddi olmayan duran varlıklar sabit kıymetin içeriğinde yer alıyorsa yatıtırım teşvik kapsamındadır.

Yatırım teşvik İstisnası sadece sabit kıymetlerin teslimini kapsamakta olup, söz konusu sabit kıymetlerin kurulum ve montaj otomasyon gibi hizmetlerini kapsamamaktadır. Sabit kıymet ile ilgili kurulum v.b. hizmetler sabit kıymet bedeline dahil edilip faturalandırılırsa istisna hükümlerine tabi olacaktır. Ancak söz konusu hizmet ayrı faturalandırılırsa genel oranlarda KDV’ye tabi tutulması gerekmektedir. Bu sebeple yapılan çalışmalarda genellikle montaj ve otomasyon giderleri faturalara yansıtılmaktadır. Yatırım teşvik belgesi kapsamındaki makine techizatlar ile ilgili bazı kısıtlamalar bulunmakta olup detayları diğer sayfalarımızdan ulaşabilirsiniz.

Resim Galerisi

makine makina degerleme gayrimenkulu ile birlikte tesis degerleme tekil is makinesi ve makina parki degerleme deniz tasiti degerleme hava tasiti ucak helikopter degerleme helikopter ucak degerleme

Hizmet Konularimiz

Gayrimenkulün ayrılmaz parçası niteliğindeki makine veya üretim tesisi makineleri değerlemesi, UDES’e göre gayrimenkul ve makinesi ile tesis değerlemesi, UFRS’a göre maddi duran varlık değerlemesi, Sigorta değer tespiti, Risk analizi çalışmaları, Tesis yatırımları ilerleme incelemesi, Makine parkları en etkin ve verimli kullanım analizleri, Makine Muayenesi, Enerji Tesisleri (HES-RES- BİOGAZ), Turistik tesisler, Liman ve marinalar, Gemiler-Yatlar, Kullanım hakkı değer tespiti, Fizibilite çalışmaları, Proforma fatura kontrol çalışmaları, şeklinde sıralayabiliriz. Ayrıca; Limanlar, depolama ve yükleme tesisleri, üretim ve ticari amaçlı her tür makine ve techizat değerlemesine ilave olarak;

Bizimle Iletisime Gecin

Her türlü sorunuz için 7/24 iletişime geçebilirsiniz

Adres: Postahane mahallesi, Sungur Cad. Tuzla Vilları No:7, Tuzla İstanbul
GSM 1: +90 553 690 34 77
GSM 2: +90 530 884 77 77
E-mail: info@cengizdegerleme.com
E-mail:
sercancengiz@yahoo.com

şirket ekspertizi, sektör analizi, UFRS değerleme, UMS degerleme, bilanço değerleme, mali analiz değerlemesi, proje değerleme, yatırım analizi, taşınmaz değerleme, Şirket Aktiflerinin Değerlemesi, Yatırım Projelerinin Fizibilite Analizi, Gayrimenkul Geliştirme, Şehircilik ve Kentsel Dönüşüm, Gayrimenkul Geliştirme Projelerine Danışmanlık, Gayrimenkul Mevzuatı Danışmanlığı, En Etkin ve Verimli Kullanım Analizi, kira bedeli tespiti, gemi değer tespiti, yat değer tespiti, yüzer tesislerin değer tespitleri, ekspertis,  fixed asset valuatiom, valuation of plant and equipment, machinery and equipment valuation, equipment appraisals, equipment valuation, machinery appraisals, machinery valuation, equipment appraisal, machine appraisal, equipment value, machine value, business assets, certified appraiser risk analizi Tesis risk analizi çalışmaları, yangın riskleri, inşaat all risk analizi çalışmaları, ticari ve endüstiyel riskler, mühendislik riskleri, montaj riskleri, makine riskleri, elektronik cihaz riskleri vb. risk analizi çalışmaları konusunda hizmet vermektedir.